zloty indeks plakat a4b8 grudnia br. wystartowała rejestracja do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. Uczniowie szkół średnich, którzy w 2021 r. przystąpią do egzaminu dojrzałości, mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. 
 
Konkursowa rywalizacja będzie odbywać w zakresie dwóch przedmiotów: matematyka i chemia. Każdy uczestnik może wybrać tylko jeden z nich. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy – zdalny – został zaplanowany 9 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 na platformie e-learningowej. Będzie to sprawdzian umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu. Do etapu drugiego, który  odbędzie się 27 lutego 2021 r. na Politechnice Krakowskiej, zostanie zakwalifikowanych 40 osób z każdego przedmiotu – zdobywców najlepszych rezultatów w części online. 
 
W zależności od uzyskanych wyników, laureaci etapu finałowego otrzymają 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską, na wybrany kierunek studiów (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Dodatkowo dla laureatów I stopnia (nagroda 100 dodatkowych punktów przy rekrutacji na PK), którzy podejmą studia na Politechnice oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”.
 
Rejestracja do udziału w konkursie „O Złoty Indeks PK” rozpoczęła się 8 grudnia 2020 r. i potrwa do 7 stycznia 2021 r. Będzie można jej dokonać poprzez formularz na stronie: www.indeks.pk.edu.pl. Tam też wszystkie informacje na temat konkursu, w tym Regulamin oraz przykładowe pytania, a także informacje o zwycięzcach poprzednich edycji
 
(bk)