Jednorazowe, ekologiczne, a dodatkowo posiadające właściwości biobójcze zestawy sztućców i naczyń zostaną opracowane przez naukowców z Politechniki Krakowskiej i firmę AM Consulting. Projekt otrzymał dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka ścieżka”. 
 
Profesor Stanisław KucielNarodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w czwartej rundzie konkursu 1/1.1.1/2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wpłynęły 384 wnioski o dofinansowanie. Projekty mogli zgłaszać samodzielnie przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich, a także firmy MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi. Finansowe wsparcie na łączną kwotę 674 488 995,52 zł otrzymało 109 przedsięwzięć. Wśród nich jest wspólna inicjatywa firmy AM Consulting Adrian Mirowski z Kwidzyna (lider konsorcjum) i Politechniki Krakowskiej pn. „Jednorazowe kompostowalne sztućce i naczynia” . 
 
Kierownikiem prac badawczych i członkiem Rady Konsorcjum jest dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych), który na co dzień kieruje Zakładem Technologii Materiałów w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Prof. Kuciel jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji i kilku monografii poświęconych m.in. problemom recyklingu, kompozytom polimerowym, biomateriałom i biokompozytom. W wyniku projektu z udziałem PK opracowane zostaną komplety jednorazowych sztućców (łyżeczka, nóż, widelec oraz słomka) i naczyń (talerzyki, kubki), które zostaną wytworzone na bazie kompostowalnych kompozytów nanocelulozy z biodegradowalnymi polimerami. 
 
– Rozważamy również wprowadzenie do produkcji specjalnej linii wyrobów o właściwościach biobójczych. Zastawa taka różniłaby się od „standardowej” domieszkami cząstek metali/tlenków metali lub dodatkami roślinnymi, co pozwoli nadać naczyniom i sztućcom właściwości biobójcze. Dodatkowo możliwe będzie barwienie zastawy naturalnymi barwinkami, by zwiększyć jej atrakcyjność i wyróżnić wśród konkurencyjnych produktów – mówi prof. Stanisław Kuciel. 
 
Całkowity koszt projektu z udziałem Politechniki Krakowskiej to 2 816 360,25 zł, a kwota dofinansowania wynosi 2 131 623,64 zł.
 
 
 
(bk)