Zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. O powstaniu uczelnianej organizacji jej organ niezwłocznie informuje rektora. Politechnika Krakowska prowadzi ewidencję uczelnianych organizacji studenckich.
Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

 

PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)

 

Zarządzenie 91 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia, ewidencji, finansowania, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej wraz z zasadami finansowania Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów

 

Zał. nr 1 - Informacja w sprawie utworzenia uczelnianej organizacji na Politechnice Krakowskiej

 

Zał. nr 2 - Regulamin uczelnianej organizacji utworzonej na Politechnice Krakowskiej 

Wykaz organizacji studenckich działających na PK:

Akademicki Związek Sportowy

www.azs-pk.pl

 

Adres:

ul. Kamienna 17 (II p.), 31-000

tel.: 12 632 43 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej

 

Adres:

ul. Warszawska 24, 31-875

bud. W-9 (10-24), pok. 143

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Erasmus Student Network Politechnika Krakowska
www.pk.esn.pl

Adres:
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
budynek 10-24, pokój 108
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komitet Lokalny IAESTE Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
www.iaeste.pk.edu.pl

Adres:
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
budynek 10-24, pokój 108
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Młodzieżowa Organizacja im. Jerzego Ciesielskiego

Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami

Adres:
ul. Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zsn.pk.edu.pl
tel./faks 12 628 37 22

Studenckie Koło E-Sportowe Politechniki Krakowskiej przy WIiT


Adres:
Instytut Informatyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

smoki.pk.edu.pl

„IUNIORE CANTORES”


Adres:
Galeria „GIL”, I piętro, s. 104
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 29 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iuniore-cantores.cba.pl

 

Wykaz stowarzyszeń studenckich działających na PK:

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej w Krakowie (KRS: 0000179911)