Specjaliści z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej po raz kolejny wezmą udział w przedsięwzięciu, którego rezultaty są niezwykle istotne dla Małopolski. 21 stycznia br. przedstawiciele PK i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podpisali umowę na wykonanie prac pn. „Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach realizacji projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”. Prace będę prowadzone do 2022 r. 
 
Pojazd serii „Impuls” typu 31WEbW kwietniu 2020 r. UMWM rozstrzygnął przetarg na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Zakup za prawie 300 mln zł dziewięciu niskopodłogowych pojazdów typu 31WEb wyprodukowanych przez nowosądecki NEWAG, otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Pierwsze pojazdy mają trafić do Krakowa jesienią br. Nad aspektami technicznymi całego przedsięwzięcia – od procesu produkcji aż po odbiory końcowe – czuwać będą naukowcy z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM PK. – Elektryczne zespoły trakcyjne produkcji NEWAG S.A należą do platformy „Impuls”, która od szeregu lat jest rozwijana przez producenta. Nasza Katedra brała czynny udział w procedurach uzyskania zezwolenia na eksploatację wspomnianych zespołów wchodzących w skład platformy „Impuls”. Dzięki temu posiadamy obszerną bazę wiedzy w tym zakresie – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu. 
 
Zakres wsparcia dla projektu dotyczącego zakupu taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych w Małopolsce, którego udzielą eksperci z Politechniki Krakowskiej jest niezwykle szeroki. – Zajmiemy się m.in.: kontrolą procesu produkcji pojazdów i zgodności parametrów technicznych, bieżącymi konsultacjami i doradztwem technicznym oraz weryfikacją i opiniowaniem dokumentacji technicznej. Weźmiemy także udział w odbiorach technicznych – tłumaczy dr inż. Maciej Michnej, zastępca kierownika Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu. – Jeśli dla prawidłowej realizacji umowy dostawy pojazdów konieczne będzie reprezentowanie przez nas Urzędu Marszałkowskiego przed właściwymi organami i podmiotami, oczywiście również się tego podejmiemy – dodaje. 
 
Umowa realizowana dla Województwa Małopolskiego przez pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego nie jest pierwszą tego typu. W latach 2016-2017 ówczesny Instytut Pojazdów Szynowych wykonywał prace związane z kontrolą procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych trzynastu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii „Impuls” – 4 pojazdów typu 31WE i 8 typu 45WE. Katedra angażuje się w wiele ważnych i innowacyjnych inicjatyw. Jednym z przykładów może być projekt naukowo-badawczy pn. „Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie wspierające pracę motorniczych”, którego pomysłodawcą jest dr inż. Maciej Michnej. Dokładnie rok temu tramwaj typu 126N „Nevelo” w trybie sterowania autonomicznego przejechał dwukrotnie trasę Muzeum Narodowe Krakowa – Cichy Kącik, za każdym razem pokonując bez motorniczego 8 przystanków. Głównym celem projektu (poza PK uczestniczą w nim: NEWAG S.A, CYBID sp. z o.o., MEDCOM sp. z o.o., MPK S.A. w Krakowie) jest wdrożenie tzw. asystenta motorniczego wspomagającego jego pracę i nadzorującego parametry jazdy tramwajem w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 
 
Eksperci Katedry są też zaangażowani w inne strategiczne inicjatywy transportowe dla Krakowa i Małopolski. Realizowali m.in. część prac w ramach „Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, zajmując się opracowaniem dokumentacji pozwalającej na dokładne określenie warunków realizacji tej koncepcji z uwzględnieniem tzw. szybkiego tramwaju i budowy metra (studium koordynuje firma ILF Consulting Engineers Polska). 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, pojazd serii „Impuls” typu 31WEb  / fot. NEWAG S.A