POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

robotnik posiadający przygotowanie zawodowe - ślusarz

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Eksploatacji i Zaopatrzenia

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie prac demontażowych, montażowych, ślusarskich i remontowych;
 • dokonywanie napraw, wymiany, montażu i demontażu oraz regulacji wszelkiego rodzaju zawiasów, zamków, zamknięć, okuć stolarki okiennej i drzwiowej (z wyjątkiem okuć nowoczesnej stolarki), samozamykaczy itp.;
 • naprawa w możliwym zakresie rynien i elementów oblachowania dekarskiego, wentylacyjnego itp., wykonywanie, naprawa, demontaż i montaż różnego rodzaju metalowych i stalowych mebli, ram, konstrukcji, stelaży itp.;
 • bieżąca naprawa i konserwacja mocowania rzędów pulpitów i siedzeń w salach wykładowych;
 • zawieszanie szaf, tablic, obrazów, uchwytów, gablot, karniszy, tablic informacyjnych, itp. we wskazanych pomieszczeniach lub salach;
 • rozstawianie i składanie elementów wystaw i promocji, pomoc w obsłudze technicznej imprez organizowanych przez PK;
 • naprawy ślusarskie drzwi, bram i ogrodzeń, itd.;
 • prowadzenie prac konserwacyjnych z zakresu pracy warsztatu ślusarskiego, wszelkiego rodzaju sprzętu, urządzeń i instalacji;
 • wykonywanie planowanych inspekcji i przeglądów i napraw konserwacyjnych;
 • konserwacja, kontrola pracy urządzeń, instalacji powierzonych do obsługi;
 • możliwość wykonywania pracy na wysokości pow. 3m.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: min zasadnicze zawodowe, preferowany profil ślusarz, mechanik;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) - 2 lata;
 • znajomość języków obcych - nie wymagana;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
  • umiejętność wykonywania prac ślusarskich takich jak: trasowanie, konserwacja sprzętu mechanicznego, roboty konstrukcyjno-spawalnicze, naprawa i wykonawstwo elementów maszyn, urządzeń, narzędzi;
  • umiejętność budowy trwałych konstrukcji - cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników, kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą skręcania, nitowania lub spawania (elektrycznego);
  • umiejętność pracy narzędziami ślusarskimi i elektronarzędziami;
  • obsługa podstawowych przyrządów i narzędzi pomiarowych;
  • umiejętność pracy w zespole.

 

3. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy - mile widziane;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • umiejętność układania płytek ceramicznych, regulacji okien i osadzania drzwi.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 2 lipca 2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko robotnik posiadający przygotowanie zawodowe - ślusarz w DT-1.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniach od 5 do 9 lipca 2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.