Politechnika Krakowska i Akademia Nauk Republiki Czeskiej zwarły szeregi i wspólnie realizują projekt, który otrzymał finansowanie w konkursie CEUS-UNISONO, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki i agencje wspierające badania naukowe z Czech, Austrii oraz Słowenii. Kierownikiem projektu na PK jest dr hab. inż. Szczepan Bednarz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Naukowcy z Polski i Czech będą zajmować się polielektrolitami opartymi na odnawialnym kwasie itakonowym. Kwas ten jest związkiem służącym obecnie jako dodatek przy produkcji kauczuków i innych polimerów, w tym wykorzystywanych do zmiękczania wody, np. w środkach piorących lub produktach do zmywania. Kwota wsparcia projektu dla strony polskiej wynosi 922 800 zł.
 
Dr hab. inż. Szczepan BednarzMiędzynarodowy program CEUS służy dofinansowaniu badań podstawowych planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki, a także agencje finansujące badania naukowe z Austrii (FWF – niem. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung / ang. Austrian Science Fund), Czech (GAČR – cz. Grantová agentura České Republiky / ang. Czech Science Foundation) oraz Słowenii (ARRS – słoweń. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / ang. Slovenian Research Agency). W ramach grantu konkursowego CEUS-UNISONO, Politechnika Krakowska i Instytut Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej prowadzą badania pn. „Polielektrolity oparte na odnawialnym kwasie itakonowym do otrzymywania samoorganizujących się hydrożeli nanokompozytowych”. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony polskiej jest dr hab. inż. Szczepan Bednarz (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK), a ze strony czeskiej dr inż. Hynek Beneš (Grupa Przetwarzania Polimerów, Instytut Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej). 
 
Wspólny projekt to pokłosie wcześniejszej współpracy pomiędzy PK a czeską instytucją naukową, która rozpoczęła się w 2016 r. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był projekt networkingowy pn. „The Advanced Biomaterials Group (ABIOG)”, którego Politechnika Krakowska była liderem. Inicjatywa otrzymała wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (konkurs Small Grants Programme). We współpracy z naukowcami z Instytutu Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Instytutu Polimerów Słowackiej Akademii Nauk oraz z Uniwersytetem Techniczno-Ekonomicznym w Budapeszcie, został zorganizowany cykl kilkudniowych spotkań seminaryjnych w jednostkach macierzystych instytucji realizujących projekt. Kolejną inicjatywą była organizacja konferencji naukowej „8th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry” – projektowi liderował praski Instytut Chemii Makromolekularnej. Ponadto naukowcy z PK wraz ze swoimi czeskimi kolegami prowadzili wspólne badania naukowe, których celem – oprócz aspektów badawczych – było znalezienie takiej tematyki, która wzbudzi zainteresowanie obydwu zespołów. Wyniki tych prac stały się podstawą do złożenia wniosku o finansowanie w CEUS-UNISONO. 
 
Jak tłumaczy dr hab. inż. Szczepan Bednarz (na zdjęciu / archiwum prywatne), opracowywanie technologii otrzymywania polimerów z surowców odnawialnych, jako alternatywy dla polimerów petrochemicznych, jest w ostatnich latach tematem bardzo aktualnym z powodów ekologicznych, będących podstawą gospodarki obiegu zamkniętego. – Kwas itakonowy to substancja naturalna wytwarzana przez mikroskopijne grzyby. Na skalę przemysłową jest on produkowany metodami biotechnologicznymi. Związek ten służy obecnie głównie jako dodatek przy produkcji kauczuków i innych polimerów, w tym służących do zmiękczania wody, np. w środkach piorących lub produktach do zmywania – wyjaśnia naukowiec z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
 
schematZe względu na duży potencjał kwasu itakonowego, który może stanowić materiał wyjściowy do syntezy szerokiej gamy różnych produktów chemicznych, a także – w przeciwieństwie do petrochemicznego kwasu akrylowego i metakrylowego – odnawialność, zainteresowanie naukowe tym związkiem jest co raz większe. W krajach Unii Europejskiej zrealizowano kilka dużych projektów badawczych z udziałem czołowych uczelni i wiodących firm branży chemicznej. Prace dotyczyły rozwijania technologii z zastosowaniem tego naturalnego kwasu. Projekt z udziałem Politechniki Krakowskiej wpisuje się w ten nurt. 
 
Dzięki naszym badaniom wstępnym odkryliśmy, że w pewnych warunkach możliwe jest przekształcenie kwasu itakonowego w polimery o bardzo dużych cząsteczkach, nieznanych wcześniej dla tego związku. Roztwory wodne tych polimerów w temperaturze pokojowej bardzo łatwo i szybko tworzą hydrożele. Wystarczy taki roztwór energicznie zmieszać z zawiesiną odpowiedniego minerału ilastego – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz. – Uzyskane materiały maję szereg interesujących cech: składają się w 80-90 proc. z wody, składnik polimerowy i mineralny są tanie i nietoksyczne, a dodatkowo pochodzą one z surowców odnawialnych. Naukowcy chcą m.in. wyjaśnić zjawisko samoorganizacji, zachodzące dzięki oddziaływaniom jonowym w układach wodnych polielektrolit-nanonapełniacz-dyspersant, które prowadzi do spontanicznego tworzenia się nanokompozytowych hydrożeli. Zrozumienie tego zjawiska pozwoli m.in. na uzyskanie bardziej wytrzymałych mechanicznie materiałów hydrożelowych. 
 
Głównym celem polskich i czeskich badaczy jest pozyskanie nowej wiedzy podstawowej, która ma również znaczenie praktyczne i posłuży do stworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów i rozwiązań. Nanokompozytowe materiały hydrożelowe mogą być stosowane w rolnictwie, zwiększając efektywność pobierania wody i składników odżywczych przez rośliny. Są one też obiecującymi superabsorbentami do produkcji środków higienicznych. Co więcej, mają potencjalne zastosowanie w systemach do kontrolowanego uwalniania leków i inżynierii tkankowej. Warto podkreślić, że materiały te mogą być formowane za pomocą reaktywnego wtrysku do form lub drukowania 3D i przybierać różne kształty. – W projekcie będziemy badać właściwości i wskazywać potencjalne zastosowania dla uzyskanych, nowych materiałów, a dzięki temu eksplorować nowe chemiczne sposoby zagospodarowania kwasu itakonowego – wskazuje kierownik projektu na Politechnice Krakowskiej. 
 
Realizacja polsko-czeskiego przedsięwzięcia rozpoczęła się formalnie 10 lutego br. Potrwa do lutego 2024 r. Finansowe wsparcie działań dla strony polskiej wynosi 922 800 zł.
 
 
(bk)
 
 
 
Schemat przedstawia sposób syntezy polielektrolitów z kwasem itakonowym o niespodziewanie dużych ciężarach cząsteczkowych, modyfikacji mineralnego nanonapełniacza oraz proponowany mechanizm tworzenia się nanokompozytowego hydrożelu fizycznego dzięki zjawisku samoorganizacji / grafika z opisu projektu na potrzeby konkursu CEUS-UNISONO