Czternaście nowatorskich projektów wynalazców z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.  Jego celem jest dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym, podniesienie ich poziomu TRL (ang. Technology Readiness Level) oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego. Politechnika Krakowska pozyskała na takie wsparcie swoich innowatorów ponad 1,7 mln zł dofinansowania unijnego z POIR i programu pozakonkursowego resortu nauki „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Projekt „Inkubator Innowacyjności” na PK realizowany jest przez Centrum Transferu Technologii w partnerstwie ze spółką celową INTECH PK.
 
W czwartej edycji konkursu zgłoszono 27 wniosków z 7 wydziałów. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały poddane dwustopniowej ocenie merytorycznej. Dokonywali jej  brokerzy z Zespołu ds. Komercjalizacji CTT PK oraz – na podstawie prezentacji wynalazców przedstawionych w formule PITCH PRESENTATION – Komitet Inwestycyjny złożony z ekspertów PK i otoczenia przemysłowego – mówi Marlena Marek z Centrum Transferu Technologii PK, kierownik projektu „Innowator Innowacyjności 4.0”. 
 
W Komitecie Inwestycyjnym pracowali: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – prorektor PK ds. nauki PK (przewodniczący Komitetu), dr inż. Aleksandra Burczyk – dyrektor Biura Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dr Rafał Świerczyński – prezes zarządu MPK S.A., dr inż. Łukasz Malinowski – kierownik Zespołu Badawczego ABB, mgr inż. Adam Żurek – dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Grupy Azoty, dr inż. Jacek Kasz – dyrektor Centrum Transferu Technologii PK, mgr Jadwiga Widziszewska – kierownik projektu EEN, ekspert ds. transferu technologii z  CTT PK, mgr Izabela Paluch – prezes spółki celowej INTECH PK. 
 
Po merytorycznej ocenie wyłoniono 14 wniosków, które otrzymają wsparcie w wysokości do 80 tys. zł na dalsze prace służące podniesieniu gotowości wdrożeniowej i ich komercjalizacji. Nagrodzono 9 projektów naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, 2 z Wydziału Mechanicznego oraz po 1 z Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. - Komitet Inwestycyjny oceniał 27 bardzo dobrych projektów, wszystkie wnioski zawierały m.in. listy intencyjne od firm, zainteresowanych rynkowo zaproponowanym rozwiązaniem. Doceniamy, że wśród tych firm znaleźli się partnerzy strategiczni PK: ABB, Grupa Azoty czy  MPK Kraków. Mieliśmy poważny kłopot, żeby wybrać 14 najlepszych projektów, bo tylko tyle mogło uzyskać dofinansowanie. Cieszę się, że w konkursie wzięli udział zarówno dojrzali pracownicy nauki, jak i liczna grupa doktorantów,  mieliśmy nawet jeden projekt studencki, który znalazł się w grupie wyróżnionych  dofinansowaniem - mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor PK ds. nauki, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego w konkursie Inkubator Innowacyjności 4.0. 
 
 
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach projektu „Innowator Innowacyjności 4.0”
 
1. Małgorzata Miastkowska (WIiTCh) „Bio-maska w postaci hybrydy hydrożel – nanodyspersja przeznaczona do stosowania po terapii laserowej skóry” (86,96 punktów)
 
2. Monika Topa (WIiTCh) „Nowej generacji bezpieczne, fotoutwardzalne kompozyty dentystyczne o lepszych właściwościach użytkowych” (84,34 punktów)
 
3. Katarzyna Sutor (WIiTCh) „Suplementy diety w preparatach kapsułkowych o charakterze silnie przeciwutleniającym na bazie oczyszczonych ekstraktów z korzenia buraka ćwikłowego wzbogaconych w betanidynę i jej pochodne” (82,03 punktów)
 
4. Krzysztof Ostrowski (WIL) „Łańcuch nieprzewodzący ładunku elektrycznego do zastosowań ubezpieczających, separujących, transportowych” (81,40 punktów)
 
5. Julia Radwan-Pragłowska (WIiTCh) „Innowacyjne materiały błonowe o zaawansowanej nanostrukturze do zastosowań w stomatologii regeneracyjnej, w szczególności w sterowanej regeneracji tkanek i kości” (77,53 punktów)
 
6. Joanna Ortyl (WIiTCh) „Fotoinicjatory jako składnik biotuszy fotoutwardzalnych do zastosowania w biodruku 3D wykorzystywanego w hodowli komórkowej, toksykologii, do badań przesiewowych leków oraz medycyny regeneracyjnej” (76,26 punktów)
 
7. Magdalena Malinowska (WIiTCh) „Formulacje kosmetyczne typu Anti-pollution na bazie ekstraktów roślinnych” (74,24 punktów)
 
8. Katarzyna Matras-Postołek (WIiTCh) „Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych  stworzone na bazie kropek kwantowych stanowiące tanią, bezpieczną i powszechnie dostępną opcję dla fotowoltaiki” (73,48 punkt)
 
9. Maciej Pilch (WIiTCh) „Znakowane luminescencyjnie powłoki dedykowane do mapowania ciśnienia na powierzchniach testowanych w tunelach aerodynamicznych modeli obiektów rzeczywistych (takich jak budynki wysokościowe i maszyny transportowe)” (72,58 punktów)
 
10. Marcin Malec (WM) „Urządzenie do osuszania miodu bezpośrednio w plastrach” (72,48 punktów)
 
11. Marcin Trojan (WIŚiE) „System monitorowania pracy zakładu termicznego przetwarzania odpadów pozwalające na kontrolę pracy kotła, jego krytycznych elementów i całego zakładu w trybie on-line” (72,33 punktów)
 
12. Wiktoria Tomal (WIiTCh) „Fotoutwardzalne żywice polimerowe do wytwarzania nanokompozytów polimerowych w technologii druku 3D-VAT” (72,19 punktów)
 
13. Jarosław Tulicki (WIEiK) „Maszyna indukcyjna z cewką pomiarową, służąca do kompleksowego i nieinwazyjnego monitoringu i diagnostyki stanu silnika” (70,92 punktów)
 
14. Michał Iwański (WM) „Mobilna platforma narzędziowa z napędem hybrydowym do zastosowań w rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie oraz w pracach komunalnych” (69,94 punktów)
 
 
(mas)