POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

referenta / samodzielnego referenta / specjalisty

 

(stanowisko w zależności od stażu pracy)

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Zespole ds. Rozliczeń Projektów Międzynarodowych

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektów;
 • obsługa systemu SL2014 zgodnie z zakresem obowiązków;
 • kontrolowanie kompletności i prawidłowości opisów dokumentów;
 • kontrolowanie kompletności i prawidłowości wyciągów bankowych w zakresie realizacji zobowiązań dotyczących projektów;
 • współpraca z kierownikami projektów w zakresie: właściwego kwalifikowania wydatków, terminowego i właściwego sporządzania wniosków o płatności oraz obowiązującej sprawozdawczości;
 • analiza i weryfikacja zgodności kosztów z zawartymi umowami;
 • sporządzanie kalkulacji wynikowej projektów;
 • sporządzanie kopii dokumentów finansowo-księgowych i potwierdzanie ich za zgodność z oryginałem;
 • archiwizacja dokumentacji projektowej.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): w przypadku specjalisty 3 lata;
 • doświadczenie zawodowe: wymagane, w przypadku specjalisty wymagane 2 lata;
 • znajomość języków obcych : j. angielski komunikatywny w mowie i piśmie;
 • umiejętność biegłego posługiwania się oprogramowaniem z pakietu MS Office.


3. Niezbędne umiejętności zawodowe:

 • zdolności matematyczne i rachunkowe;
 • kreatywność oraz chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.


4. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość podstaw księgowości;
 • znajomość podstaw prawa pracy w zakresie zawierania umów.


5. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9:00-13:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28.05.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko: referent/samodzielny referent/specjalista w Zespole ds. Rozliczeń Projektów Międzynarodowych K-1. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko referent/samodzielny referent/specjalista w K-1.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.