POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

specjalisty / samodzielnego referenta administracyjnego

 

(w zależności od stażu)

 

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

w wymiarze pełnego etatu

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie sekretariatu dziekana i prodziekanów;
 • prowadzenie kalendarza spraw bieżących dziekana;
 • przygotowanie, obsługa i administracyjna realizacja decyzji i zarządzeń dziekana;
 • obsługa administracyjna Kolegium Wydziału i Rady Naukowej;
 • współpraca ze Szkołą Doktorską;
 • obsługa administracyjna przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu naukowego profesora (od otwarcia do zakończenia);
 • prowadzenie wydziałowej dokumentacji związanej z przedstawionymi wnioskami o przyznanie pracownikom WIŚiE nagród ministra, nagród Rektora oraz odznaczeń państwowych i resortowych;
 • współudział w sporządzaniu wymaganych przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawozdań;
 • współudział w opracowywaniu ankiety jednostki i oceny parametrycznej WIŚiE;
 • obsługa organizacyjna przedsięwzięć podejmowanych przez dziekana oraz prodziekanów;
 • współpraca z kierownikiem dziekanatu oraz ze specjalistą ds. komunikacji i promocji Wydziału w zakresie organizacji immatrykulacji, wręczania dyplomów ukończenia studiów;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Władze Dziekańskie WIŚiE.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy):
  • dla stanowiska specjalisty: 3 lata,
  • dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagany;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku:
  • dla stanowiska specjalisty: 2 lata,
  • dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagane;
 • znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów pakietu MS OFFICE, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, samodzielne działania w realizacji powierzonego zakresu obowiązków.

Dodatkowe wymagania: mile widziana wiedza z zakresu prawa, administracji i ekonomii dotycząca uczelni wyższych, wysoka kultura osobista.


3. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30.06.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty / samodzielnego referenta administracyjnego (w zależności od stażu) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko specjalisty / samodzielnego referenta administracyjnego (w zależności od stażu) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 19.07.2021r.-28.07.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.