Politechnika Krakowska i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zacieśniają współpracę. W środę 2 czerwca 2021 r. ramowe porozumienie w tej sprawie podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew.


rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław CzarakcziewStrony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie organizacji wydarzeń naukowych, zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, organizacji praktyk i staży studenckich, promocji i upowszechniania nauki i sztuki oraz współpracy programowej. PK i SKOZK planują m.in. organizację wspólnych wydarzeń promujących ochronę krajobrazu kulturowego oraz odnowę zabytków, współpracę z architektami i konserwatorami dzieł sztuki, organizację praktyk studenckich związanych z realizowanymi projektami, wzajemne współdziałanie i promocję przy wydarzeniach kulturalnych.


- Współpraca Politechniki Krakowskiej i naszych specjalistów ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa wkracza w nowy etap – jeszcze ściślejszego i usystematyzowanego współdziałania. Łączy nas współdzielenie głównej idei, która przyświeca działalności SKOZK. To chęć ochrony historycznego dziedzictwa i bogactwa Krakowa, poczucie odpowiedzialności za nie, bo stanowią o wyjątkowości naszego miasta. Eksperci Politechniki Krakowskiej niemal od początku istnienia SKOZK wspierali Komitet swoją wiedzą i doświadczeniem, działało w nim i nadal działa wielu znakomitych pracowników uczelni i jej wychowanków. Mamy potencjał kadrowy, intelektualny i organizacyjny, by jeszcze mocniej zaangażować się we wspieranie działań SKOZK, dlatego cieszymy się z popisania porozumienia i czekających nas wspólnych projektów – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa został powołany 18 grudnia 1978 r. Jest organizacją społeczną, której celem jest przywrócenie do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa, stanowiących spuściznę narodową w dziedzinie dóbr kultury, źródło narodowej dumy i tożsamości, a zarazem integralną część dziedzictwa światowego. Swoje cele Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa realizuje poprzez finansowanie odnowy zabytków, propagowanie idei ochrony dziedzictwa, współpracę z uczelniami, organami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskami naukowymi i twórczymi.


W SKOZK działają wybitne osobistości świata nauki, kultury, sztuki, konserwatorzy, architekci, artyści, dziennikarze i duchowni, w tym gronie liczni przedstawiciele PK. W marcu br. prezydent RP Andrzej Duda na członków SKOZK powołał pięcioro pracowników uczelni: prof. Andrzeja Białkiewicza, prof. Zbigniewa Myczkowskiego, dr. hab. inż. arch. Marcina Furtaka, prof. PK, dr inż. arch. Martę Urbańską, prof. PK i mgr. inż. Mirosława Boryczkę. Na liście powołanych wcześniej w skład SKOZK również znajdują się nazwiska osób związanych — obecnie lub w latach poprzednich — z PK. Są to: dr hab. Monika Bogdanowska (od 2019 r. małopolski wojewódzki konserwator zabytków), prof. Aleksander Böhm, prof. Witold Cęckiewicz, prof. Kazimierz Flaga, dr hab. Andrzej Gaczoł, prof. Andrzej Kadłuczka. dr inż. arch. Marek Łukacz, prof. Anna Mitkowska, prof. Wacław Seruga, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Obecnie SKOZK liczy stu czterdziestu trzech członków.

 

 

(mas)

 

 

Na zdjęciu: rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Bialkiewicz (z lewej) i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew podpisują porozumienie / fot. Jan Zych

 

Czytaj także: