POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy


starszego specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale BHP

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zakres wynikający z § 2. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. „w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy”- (Dz. U. 1997 Nr 109, poz.704 ze zm.).


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku BHP lub wykształcenie wyższe studia podyplomowe o kierunku BHP;
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy w służbach bhp (w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 100 pracowników), mile widziane doświadczenie w pracy w Uczelni,
  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. „w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy”, § 4. 2. 3 - (Dz. U. 1997 Nr 109, poz.704),
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • systematyczność, dokładność, rzetelność.


3. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość języków obcych - mile widziany język angielski;
 • dobra znajomość MS Office;
 • dobra znajomość MS Windows.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16.07.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko st. specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Dziale BHP, w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko st. specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Dziale BHP.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postępowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 09.08.2021 do 13.08.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.