POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanoisko

 

adiunkta

 

w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Matematyki Stosowanej

 

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

 

 

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: matematyka

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego;
 • udział w projektach badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
 • udokumentowane publikacjami naukowymi osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.


2. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie: statystyki matematycznej, równań regresji, analizy danych;
 • doskonałe umiejętności dydaktyczne potwierdzone opiniami;
 • umiejętność stosowania metod komputerowych w dydaktyce;
 • bardzo dobra znajomość programu R;
 • mile widziane certyfikaty dydaktyczne;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej i zajęć dydaktycznych;
 • dobrze widziane doświadczenie zawodowe w środowisku gospodarczym.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
 • składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • autoreferat;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji;
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;
 • wysłuchaniu wygłoszonego referatu.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w: Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31 -155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (lewy parter) tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub należy przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.09.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 01-29.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.