01.07.2021r.

Dział Badań Naukowych uprzejmie informuje, że został zaktualizowany wzór kalkulacji do umów z przemysłem. Osoby, które zadeklarowały uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) proszone są o uzupełnienie tych danych w kalkulacji.

Wzór kalkulacji