Znak: L0.1102.7.1.2021

Kraków, dn. 14.07.2021

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta

 

w Katedrze Zarządzania w Budownictwie

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 


Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria Lądowa i Transport

 

1. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa;
 • tytuł magistra inżyniera;
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • znajomość języka angielskiego (udokumentowana);
 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie zarządzania w budownictwie.


2. Dodatkowe wymagania:

Brak


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów realizowanych w Katedrze Zarządzania w Budownictwie (L-7);
 • prowadzenie konsultacji ze studentami;
 • obecność i prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów;
 • praca badawcza, przygotowywanie publikacji o charakterze naukowym.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada) lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego.

 


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Zarządzania w Budownictwie (Budynek WIL, II piętro, p.200 A) w godz. 8.00-14.00.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta, znak sprawy L0.1102.7.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 19.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7.09.2021 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Zarządzania w Budownictwie w dniach 08.09-20.09.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.