POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielnego referenta / specjalisty 

 (w zależności od stażu pracy)

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach projektu - Hub dostępności - centrum praktycznej nauki dostępności.

 

w wymiarze pełnego eteau

 

W Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bezpośredni kontakt i spotkania z przedsiębiorcami, nawiązywanie współpracy, tworzenie i zarządzanie bazą danych o przedsiębiorcach, nowych technologiach;

 • wyjazdy do partnerów przemysłowych;

 • organizowanie działań związanych z współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 • przygotowanie wytycznych do programu warsztatów (analiza potrzeb), przygotowanie scenariusza warsztatów w ramach projektu;

 • przygotowanie materiałów do warsztatów, pomoc w opracowaniu materiałów promocyjnych, pomoc w opracowaniu dobrych praktyk (warsztaty między innymi z zakresu budownictwa energooszczędnego, certyfikacji budynków);

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerskimi placówkami edukacyjnymi, ze Szkołami Zawodowymi i Technikami;

 • współpraca z przedsiębiorcami wyspecjalizowanymi w wybranych technologiach, władzami samorządowymi, specjalistami z organizacji pozarządowych i instytucji branżowych, jednostkami Politechniki Krakowskiej;

 • opracowywanie raportów ze szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami, analiza potrzeb szkoleniowych;

 • tworzenie i uaktualnianie baz danych grup współpracujących partnerów przemysłowych;

 • udział w szkoleniach podnoszących kompetencje;

 • organizacja, współorganizacja, promocja szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów (między innymi z zakresu budownictwa energooszczędnego, certyfikacji budynków);

 • analiza treści programowych studiów i propozycje uzupełnienia o tematykę dostępności;

 • wskazania dotyczące przygotowania programu studiów/studiów podyplomowych na PK związanych z dostępnością;

 • bezkonfliktowa współpraca z zespołem MCBE;

 • współpraca jednostkami PK w ramach zakresu obowiązków;

 • prowadzenie szkoleń w zakresie swoich kompetencji;

 • pomoc w bieżących działaniach Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego;

 • prowadzenie korespondencji MCBE w zakresie projektu;

 • inne działania zlecone przez kierownictwo MCBE.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne, najlepiej związane z architekturą i urbanistyką lub budownictwem;

 • doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 • czynne prawo jazdy kat. B;

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

 • znajomość programów: Excel (w stopniu zaawansowanym), Access (w stopniu podstawowym);

 • umiejętność tworzenia baz danych oraz praca na nich;

 • umiejętność przygotowania pism urzędowych.


3. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność sporządzania audytów energetycznych, charakterystyk energetycznych budynków.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.08.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko SPECJALISTA/SAMODZIELNY REFERENT (w zależności od stażu pracy) w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko SPECJALISTA/SAMODZIELNY REFERENT (w zależności od stażu pracy) w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 6-10.09.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.