Znak: A0.110. 394 /A7.2021

 

Kraków, dn. 03.08.2021

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

 

na Wydziale Architektury

 

 

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony: 12 miesięcy/czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych) architektura i urbanistyka

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta;
 • deklaracja ukończenia kursu studium pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia ;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość programów projektowych i komputerowych, w tym programów 3D (Adobe Photoshop, Autodesk AutoCad, 3Dstudio Max, Vray, Sketchup);
 • znajomość procesu projektowania architektonicznego i procesu inwestycyjnego;
 • znajomość projektowania wnętrz architektonicznych i ich realizacji.


2. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w zakresie projektowania, w tym w biurach zagranicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów architektonicznych, w tym rysunek lub rzeźba na uczelni wyższej o profilu technicznym w j. polskim i w j. angielskim;
 • doświadczenie zawodowe i realizacyjne w zakresie prezentacji architektury i architektury wnętrz, tworzenia i wykonywania instalacji rzeźbiarskich i przestrzennych;
 • znajomość grafiki komputerowej.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa zajęć dydaktycznych w zakresie ćwiczeń z rysunku odręcznego i rzeźby w wymiarze 360 godzin w roku akademickim w ramach przedmiotów: Techniki Warsztatowe: Rysunek Odręczny, Techniki Warsztatowe i Modelowanie: Rzeźba, Praktyki Warsztatowe: Praktyka Rysunkowa, Malarstwo w Warsztacie Projektowym, Ilustracja Procesu Projektowego oraz Workshop Technics: Freehand Drawing, Drawing Intership, Workshop & Modeling Techniques: Scuplture, Painting in Design Process, Illustration of Design Process;
 • prowadzenie grup warsztatowych w zakresie ćwiczeń z rzeźby ze studentami;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • prace administracyjno-organizacyjne;
 • prace dokumentacyjne i archiwizacyjne jednostki.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • wykaz osiągnięć oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 


Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18 w godz. 8.00 – 14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, znak sprawy A0.110.394/A7.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty należy złożyć w terminie do 06.09.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.09.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18 w godz. 8.00 – 14.00. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 


*niepotrzebne skreślić