Kraków, dn. 7.09.2021 r.

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta

 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Katedrze Informatyki

 

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące
Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów o tematyce związanej z uczeniem maszynowym i modelowaniem matematycznym;
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.


2. Dodatkowe wymagania:

 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych;
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
 • starania o granty.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego;
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

 


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji;
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 22.09.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 1-15.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.