POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

specjalisty / starszego referenta administracyjnego

 

(w zależności od stażu)

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Katedrze Energetyki

 

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie sekretariatu projektu CePTE;
 • prowadzenie kalendarza spraw bieżących;
 • obsługa administracyjna realizacji projektu CePTE;
 • obsługa korespondencji związanej z realizacją projektu;
 • prowadzenie dokumentacji projektu;
 • prowadzenie sprawozdawczości;
 • przygotowywanie umów z przemysłem;
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne;
 • współpraca z działem promocji PK;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika projektu i kierownika Katedry Energetyki.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy):
  • dla stanowiska specjalisty: 3 lata,
  • dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagany;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku:
  • dla stanowiska specjalisty: 2 lata,
  • dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagane;
 • znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów pakietu MS OFFICE, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, samodzielne działania w realizacji powierzonego zakresu obowiązków.


3. Dodatkowe wymagania:

 • mile widziana wiedza z zakresu prawa, administracji i ekonomii dotycząca uczelni wyższych, doświadczenie w pracach przy projektach badawczych/unijnych, wysoka kultura osobista.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 24.09.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko SPECJALISTA/SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY w Ś-2.


W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko SPECJALISTA/SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY w Ś-2.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 04.10 do 08.10.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.