Z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Politechnika Krakowska otrzymała gratulacje i życzenia, które nadesłali (poniższa lista będzie na bieżąco aktualizowana): 
 
 
 
 
Przemysław Czarnek – minister Edukacji i Nauki 
 
Bogdan Klich – senator RP
 
Krzysztof Kozik – poseł na Sejm RP 
 
Marek Sowa – poseł na Sejm RP
 
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 
Edyta Demby-Siwek – prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Dr inż. Barbara Juszczyk – dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych
 
Kard. Stanisław Dziwisz – emerytowany arcybiskup metropolita krakowski
 
Nadinsp. Michał Ledzion – komendant wojewódzki Policji w Krakowie
 
Insp. Zbigniew Nowak – komendant miejski Policji w Krakowie
 
Wojciech Bakun – prezydent Przemyśla
 
Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa
 
Rafał Kukla – burmistrz Gorlic
 
Ludomir Handzel – prezydent Nowego Sącza
 
Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza
 
Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny
 
Prof. Saltanat Amirgaliyeva – President-rector of Academy of Logistics and Transport (Kazachstan)
 
Prof. Ahmet Atac – President of Manisa Celal Bayar University (Turcja)
 
Prof. Klaus-Dieter Barbknecht – Rector of Technische Universität Bergakademie Freiberg – University of Resources (Niemcy)
 
Prof. Gesine Grande – President of Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (Niemcy)
 
Prof. Jiří Málek – Rector of the University of Pardubice (Czechy) 
 
Dr. Ricardo Rivero Ortega – Rector of the University of Salamanca (Hiszpania)
 
Prof. Antonella Polimeni – Rector of Sapienza University of Rome (Włochy)
 
Prof. Pilar Aranda Ramirez – Rector of the University of Granada (Hiszpania) 
 
Prof. Frank Dellmann – Vice President for teaching and international affairs Münster University of Applied Sciences (Niemcy) 
 
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Piotr Borek – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 
Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Prof. dr hab. inż. Marek Adamski – rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 
Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej
 
Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej
 
Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej
 
Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej 
 
Dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 
Dr hab. inż. Marcin Lorenc – rektor Politechniki Opolskiej 
 
Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 
Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – rektor Politechniki Koszalińskiej
 
Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 
Dr Wergiliusz Gołąbek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ – prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
Dr Sonia Grychtoł, prof. MUP – rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 
 
Dr Paweł Trefler, prof. PWSW – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu