POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

robotnika wysokowykwalifikowanego – elektryka

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Eksploatacji i Zaopatrzenia

 

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzór nad sprawnością instalacji elektrycznej. Zapobieganie występowaniu awarii poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • utrzymanie obiektów Uczelni w stanie pełnej sprawności technicznej:
  • wykonywanie planowanych inspekcji i przeglądów – naprawy konserwatorskie, wymiana źródeł światła, wymiana podstaw bezpiecznikowych, bezpieczników, załączników typu „S” itp.
  • konserwacja, kontrola pracy urządzeń, instalacji powierzonych do obsługi,
  • raportowanie (protokoły) wykonywanych usług zgodnie z ustalonymi procedurami,
  • przeprowadzanie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń;
 • zabezpieczenie obiektów oraz usuwanie usterek i awarii;
 • wykonywanie modernizacji instalacji elektrycznych, udział w pracach konserwacyjno – remontowych w ramach możliwości;
 • wykonywanie czynności przyłączeniowych na urządzeniach średniego i niskiego napięcia;
 • wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na wysokości powyżej 3 m;
 • aktywna współpraca z innymi grupami eksploatacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi każdorazowo na polecenie Kierownika Działu bądź bezpośrednio przełożonego.

 


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: średnie lub zawodowe z tytułem mistrza w zawodzie elektryk;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) - 1 rok;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku - 1 rok w zawodzie elektryk;
 • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, uprawnienia SEP grupa 1 do 15 kV;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra samoorganizacja;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
  • predyspozycje techniczne do wykonywania zadań związanych z bieżącą obsługą, konserwacją, utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • dokładność,
  • sprawność ruchowa.


3. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22 października 2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Robotnik wysokowykwalifikowany – elektryk w DT-1. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko Robotnik wysokowykwalifikowany – elektryk w DT-1.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 22.11 do 30.11.2021 r.


Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.