W dniach 27-29 października na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odbędzie się Finał Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland w konkurencji budownictwo cyfrowe/BIM. Zmagania pozwolą wyłonić reprezentantów naszego kraju, którzy wezmą udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills Shanghai 2022. 
 
 
baner bim 1
 
 
WorldSkills to największe na świecie zawody umiejętności branżowych, skupiające ponad 1300 zawodników z 85 państw. Rywalizacja toczy się w ponad 60 konkurencjach z 6 obszarów: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda. Pojawienie się konkurencji budownictwo cyfrowe/BIM w rozgrywkach WorldSkills jest odpowiedzią na duże zmiany rynku budowlanego, które zachodzą od 20 lat. BIM wspiera współpracę wszystkich interesariuszy projektu, dostarcza narzędzi do wytwarzania, przetwarzania, analizy i zarządzania informacją projektu, a dzięki gwarantowanej jakości informacji prowadzi do nowego poziomu efektywności budownictwa i wspiera zrównoważony rozwój. 
 
W Finale Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland weźmie udział sześcioro uczestników: Paulina Chojnacka, Tomasz Kapuścik, Sandra Kędzior, Radosław Mazgaj, Marcin Wieczorek, Kinga Wielgus. Zawodnicy będą – w ramach wykonywanych zadań – posługiwać się zaawansowanymi technikami modelowania informacji o budynku, koordynacji międzybranżowej, generowania informacji z modeli i jej przetwarzania, umiejętnością pracy w zgodzie ze standardami procesów informacyjnych BIM określonych w normach ISO 19650 i innych, umiejętnością pracy w warunkach stresu. Ocenie podlega dokładność, skrupulatność oraz umiejętność kreatywnego i innowacyjnego podejścia do zadań praktycznych.
 
Organizatorem Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Skills Poland, a partnerami: Politechnika Krakowska, Tech Data, AEC Design. Koordynatorem i opiekunem wydarzenia z ramienia PK jest dr inż. Jacek Magiera (Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii na Wydziale Inżynierii Lądowej).