W czasie XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego, odbywających się pod koniec października w Kielcach, dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymał odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. 
 
image006Medal jest formą wyróżnienia dla osób, które przez swoją działalność w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, a więc: inicjowania projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowania; upowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych; stwarzania warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi; prowadzenia bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce, współpracy międzynarodowej.
 Profesor Piotr Kisielewski
Dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK (na zdjęciu / fot. m8.mech.pk.edu.pl) pracuje w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, z którą jest związany od 1983 r. (wcześniej Instytut Pojazdów Szynowych). Początkowo prof. Kisielewski skupiał się w swojej pracy na zagadnieniach z zakresu dynamiki i wibroakustyki pojazdów (zawieszenia aktywne i semiaktywne w pojazdach szynowych; szkodliwy wpływ wibracji na człowieka, komfort jazdy oraz ochrona wibroizolacyjna operatorów pojazdów). Od 1995 r. zajmuje się logistyką transportu, zwłaszcza problemami komunikacji miejskiej i transportu kolejowego (modelowanie sieci multimodalnej komunikacji pasażerskiej; planowanie i optymalizacja: rozkładów jazdy, harmonogramów pracy kierowców, zadań pojazdów i kierowców; komputerowe wspomaganie planowania i dyspozycji dużej floty pojazdów). W ostatnim okresie koncentruje się na zastosowaniu zaawansowanych metod optymalizacyjnych – głównie metaheurystycznych – do rozwiązywania problemów logistyki transportu pasażerskiego.
 
Prof. Piotr Kisielewski pracę naukową łączy z praktyką inżynierską jako autor i współautor wdrożonych projektów logistycznych oraz ITS w kolejnictwie i komunikacji miejskiej w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Finlandii, Kazachstanie, Malezji i na Węgrzech. W swoim dorobku naukowym ma 53 publikacje, 71 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (w językach polskim i angielskim) z przedmiotów takich, jak: modelowanie systemów i procesów transportowych, modelowanie systemów zrównoważonego transportu, metody optymalizacji w logistyce i spedycji, zarządzanie flotą pojazdów, inteligentne systemy transportowe, instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, systemy zarządzania i telematyki transportu.
 
(bk)