Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w jesiennej edycji „Wampiriady” – studenckiej akcji honorowego oddawania krwi. Wydarzenie zaplanowano na 18 i 19 listopada (godz. 9.00-14.00) w Klubie Studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1.