POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielnego referenta / specjalisty

 

(w zależności od stażu pracy)

 

w Dziale Zamówień Publicznych

 

w wymiarze pełnego etatu

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Pzp;
 • publikowanie ogłoszeń zgodnie z Pzp;
 • sporządzanie pism wynikających z procedur Pzp;
 • ocena formalno-prawna składanych ofert;
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów;
 • czynności organizacyjno-kancelaryjne prac komisji przetargowych;
 • kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • śledzenie zmian w przepisach Pzp;
 • inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem Działu.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe preferowane; ekonomia, zarządzanie, prawo lub ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zamówień publicznych, przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na podobnym stanowisku;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy w przypadku specjalisty 3 lata);
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i praktyczne korzystanie;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), kreatywność.


3. Dodatkowe wymagania:

 • specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu zamówień publicznych, ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, mile widziane znajomość systemu ProPublico;
 • znajomość języków obcych: język angielski poziom podstawowy.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 10.12.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.


w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 03.01.2022 do 13.01.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.