W konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, a skierowanym do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich obejmujących tematykę chemii lub jej pogranicza, Brązowy Medal Chemii oraz wyróżnienie firmy DuPont zdobyła Dominika Krok, studentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Do rozstrzygniętej niedawno XI edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” można było zgłaszać prace napisane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Jury zwracało szczególną uwagę na: wartość naukową pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. 
 
Nie po raz pierwszy w historii tego konkursu, w gronie laureatów znalazła się osoba z Politechniki Krakowskiej. W XI edycji Brązowy Medal Chemii i nagroda w wysokości 2,5 tys. zł trafiły do inż. Dominiki Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jury doceniło jej pracę dyplomową pt. „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr inż. Wiktorii Tomal. Oprócz medalu, Dominika Krok została także uhonorowana wyróżnieniem firmy DuPont. 
 
Złoty Medal Chemii zdobył w tym roku Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, autor pracy pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych”. Srebrny Medal Chemii otrzymała Karolina Urbanowicz (Wydział Chemiczny PW).
 
Oprócz nagród głównych przyznano także cztery wyróżnienia konkursowe dla: Aleksandry Bandzerewicz (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej), Zofii Dziekan (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego), Marity Pigłowskiej (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej), Patryka Wesołowskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Wyróżnienia firmy DuPont – poza Dominiką Krok – trafiły do Marity Pigłowskiej, Zofii Dziekan oraz Kamili Splinter (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Finaliści konkursu „Złoty Medal Chemii” mają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. 
 
(bk)