Pracownicy Politechniki Krakowskiej mogą korzystać ze wsparcia rzecznika-mediatora, powołanego m.in. w związku z przyznaniem PK wyróżnienia Human Resources Excellence in Research. Od grudnia stanowisko to zajmuje dr Justyna Małkuch- Świtalska.

 

Zakres kompetencji rzecznika-mediatora
 
  • rozpatrywanie skarg i apelacji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, dotyczących realizacji prac badawczych oraz zatrudnienia;

  • mediacja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między naukowcami;

  • aktywne wsparcie maukowców (członków zespołów badawczych, promotorów, doktorantów) w budowaniu atmosfery współpracy oraz znajdywaniu rozwiązań dla zaistniałych konfliktów;

  • staranna analiza punktów widzenia oraz argumentów stron sporu i dążenie do porozumienia;
  • wsparcie stron konfliktu w podejmowaniu działań łagodzących lub naprawczych, z poszanowaniem dla norm etycznych i litery prawa, w oparciu o doświadczenie własne oraz uprawnionych w danej sytuacji konfliktu organów uczelni;
  • stosowanie metod rozwojowych, w tym zwłaszcza coachingu i doradztwa, w celu wspierania doktorantów i młodych naukowców w rozwijaniu kariery oraz w podejmowaniu efektywnej współpracy ze środowiskiem akademickim.

 

Dr Justyna Małkuch-Świtalska
 

Menadżer nauki z czternastoletnim stażem zawodowym zdobywanym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dr Justyna Małkuch-Świtalska jest zaangażowana w projekty dla młodych i doświadczonych naukowców, specjalizuje się w rozwoju kariery w środowisku akademickim i poza nim. Jest trenerem nauki, certyfikowanym coachem oraz ekspertem z zakresu strategicznego zarządzania karierą naukową. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny trenerów nauki oraz zgodnie ze standardami francuskiej szkoły trenerskiej. W swojej książce zatytułowanej Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce zapoznaje młodych naukowców z zasadami planowania badań i efektywnego realizowania projektów. Jest też autorką serii publikacji na temat rozwijania potencjału naukowego. Od 2014 roku angażuje się w działania Komisji Europejskiej – specjalizuje się w badaniu transparentności procedur rekrutacyjnych i administracyjnych, a także w działaniach na rzecz budowania życzliwej i zarazem efektywnej współpracy w zespołach badawczych. Za swój najważniejszy cel uważa rozwijanie porozumienia oraz wspieranie dobrej komunikacji między doktorantami i promotorami.

 

Zobacz też: