Oferty badań:

 • Pracownia Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego
  • badanie zanieczyszczenia świetlnego;
  • analiza zdjęć satelitarnych.

 • Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
  • badania, testy i diagnostyka m.in. badania współczynnika λ i u;
  • inwentaryzacje;
  • szkolenia;
  • opinie, ekspertyzy, audyty energetyczne;
  • analizy i symulacje energetyczne budynków.

 • Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
  • badania laboratoryjne i terenowe statycznych i dynamicznych parametrów podłoża gruntowego, w tym w aparacie trójosiowego ściskania wraz z użyciem elementów bender, także z zastosowaniem sond statycznych (CPT, CPTU) i badań dynamicznych (SCPT, SCPTU), związków naprężenie-odkształcenie, modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej, granic Atterberga, analizy granulometrycznej materiału gruntowego;
  • badanie pęcznienia gruntów, określenie zawartości części organicznych, badanie wilgotności optymalnej gruntu oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, a także badania agresywności wody;
  • analizy, obliczenia i badania statyczne i dynamiczne fundamentów konstrukcji, w tym fundamentów pod maszyny, diagnostykę fundamentów budowli, w tym budowli przemysłowych;
  • weryfikacja założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych oraz konsultacje różnorodnych problemów związanych z podłożem wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi;
  • oznaczanie parametrów wytrzymałościowych podstawowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: beton, stal, drewno, szkło, materiały kompozytowe itd., w kierunku na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie.