5 maja br. przedstawiciele Politechniki Krakowskiej podpisali porozumienie o współpracy z firmą Glaze Prosthetics, zajmującą się protetyką kończyn górnych z zastosowaniem druku 3D w technologii MJF – Multi Jet Fusion. Celem kooperacji jest m.in. podniesienie kompetencje studentów kierunków inżynieria wzornictwa przemysłowego i inżynieria medyczna w zakresie praktycznych zastosowań narzędzi w procesach projektowych oraz procesach technologicznych obowiązujących w przemyśle, a także rozwinięcie umiejętności współdziałania studentów z różnych kierunków inżynierskich. 
 
Na zdjęciu osoby siedzące przy stole, od lewej: kierownik Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK, kierownik FutureLab PK Monika Firlej-Balik, dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek, CEO Glaze Prosthetics Grzegorz Kosch. Na stole podpisana umowa. Prof. Sładek i Grzegorz Kosch trzymają długopisy
 
Projekty koncepcyjne będą realizowane przy współpracy oraz mentoringu osób z firmy Glaze Prosthetics oraz pracowników PK – wyjaśnia mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na WM PK, koordynator współpracy ze strony uczelni. – Studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia badań jakościowych w analizie projektowej, np. w formie wywiadów z osobami po amputacjach kończyn, wezmą udział w szkoleniach z metodyki i procesów projektowych, projektowania uniwersalnego czy nowych narzędzi 3D. Dodatkowym atutem będzie także poznanie całego procesu technologicznego z wykorzystaniem druku MJF podczas wizyt studyjnych w firmie Glaze Prosthetics.  
 
Po zakończeniu prac projektowych żacy będą mogli skorzystać z ofert staży, a także pracy, proponowanych przez firmę. Na działaniach podejmowanych w zakresie współpracy zyskają także doktoranci i pracownicy Politechniki Krakowskiej – będą mogli współuczestniczyć w projektach naukowo-badawczych oraz badaniach jakościowych i wytrzymałościowych, a także szkoleniach oraz wizytach dydaktycznych. Z kolei Glaze Prosthetics, specjalizująca się w personalizacji protez dla dorosłych i dzieci, zyska możliwość konsultacji i badań jakościowych oraz konsultacji projektowych nad wybranymi zagadnieniami.  
 
(am, bk)
 
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: kierownik Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK, kierownik FutureLab PK Monika Firlej-Balik, dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek, CEO Glaze Prosthetics Grzegorz Kosch / fot. Agnieszka Mościcka