1 czerwca na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej dokonano otwarcia Laboratorium EduNet. Nowa placówka działa w ramach Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej, powstałej z inicjatywy firmy Phoenix Contact, a zrzeszającej około 150 placówek tego typu w 35 krajach świata. Laboratorium EduNet daje studentom możliwość wykonywania prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości narzędzia PLCnext Technology oraz dostęp do oferty certyfikowanych kursów. – Laboratorium zapewnienia młodym ludziom praktyczny kontakt z technicznymi rozwiązaniami będącymi wiodącą nowością na rynku – mówi dr inż. Anna Romańska-Zapała, opiekun Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania, którego częścią jest EduNet PK. 
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi przed wejściem do laboratorium EduNet dokonali dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dr inż. Anna Romańska-Zapała oraz prezes Phoenix Contact Sp. z o.o. Maciej Merek. Otwarcie nowej placówki było możliwe dzięki umowie o współpracy zawartej między WIEiK a Phoenix Contact. 
 
 
Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej
 
 
Na potrzeby nowej placówki, która działać będzie w ramach istniejącego Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania Katedry Automatyki i Informatyki, Phoenix Contact – światowy lider i innowator w dziedzinie elektryfikacji, usieciowienia i automatyzacji – przekazała 5 stanowisk badawczo-dydaktycznych wraz z oprogramowaniem w technologii PLCnext, będącej platformą automatyki przemysłowej, składającej się m.in. z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania i globalnej społeczności. Dodatkowo, studenci i pracownicy PK otrzymali dostęp do rozbudowanej platformy edukacyjnej, gdzie można znaleźć ponad 50 starannie dopracowanych kursów z różnych tematów inżynierii automatyki – wszystko we współpracy z uczelniami biorącymi udział w projekcie i firmą Phoenix Contact. 
 
Jak mówi dr inż. Anna Romańska-Zapała, korzyści wynikające z uruchomieniem laboratorium EduNet są bardzo szerokie. – Dla uczelni to m.in. budowanie praktycznych laboratoriów opartych na nowoczesnych technologiach, udział w międzynarodowych konferencjach i możliwość współpracy z innymi uczelniami, a także korzystanie z oferty certyfikowanych kursów. Z kolei dla studentów realne staje się wykonywanie prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości PLCnext oraz wyjazdy na międzynarodowe staże. Korzysta również przemysł, ponieważ zyskuje absolwentów o wysokich kwalifikacjach – tłumaczy naukowczyni z Katedry Automatyki i Informatyki WIEiK. 
 Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej

  

Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  

 
Nowe laboratorium pozwoli studentom zrealizować niezwykłe projekty, m.in. dwa interdyscyplinarne przedsięwzięcia („Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu” oraz „Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D” – projekt realizowany przy współpracy z firmą Comex Polska Sp. z o. o.), które otrzymały dofinansowanie w konkursie FutureLab PK na projekty studenckie. 
 
W ramach współpracy z firmą Phoenix Contact, planowane są wyjazdy studyjne do zakładów produkcyjnych, a także udział członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji (3I), którego opiekunami naukowymi są dr inż. Anna Romańska-Zapała i prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc z Wydziału Architektury, w międzynarodowym konkursie xplore 2023 Technology Award for a sustainable. Autorzy najlepszych projektów mają szansę na zdobycie nagrody finansowej na ich realizację. 
 Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej

 


Otwarcie Laboratorium EduNet na Politechnice Krakowskiej  

 
Jest mi niezmiernie miło, iż udało się zrealizować moje marzenie o laboratorium wyposażonym w najnowsze technologie z dziedziny automatyki. Możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku akademickim, przy wsparciu firmy Phoenix Contact, to niepowtarzalna szansa na skuteczną pracę badawczą. Uważam, że największą wartością tego szczególnego miejsca jest zapewnienie młodym ludziom praktycznego kontaktu z technicznymi rozwiązaniami będącymi wiodącą nowością na rynku. To dobry fundament do dalszych działań – mówi Anna Romańska-Zapała. 
 
Międzynarodowa Sieć Edukacyjna EduNet zrzesza około 150 laboratoriów w 35 krajach świata. W Polsce działa kilka taki placówek, m.in. na Politechnice Poznańskiej, Politechnice Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, otwarcie Laboratorium EduNet na PK / fot. Jan Zych