09.09.2022r. 

 

Rada NCN zmieniła wykaz paneli dziedzinowych, w ramach których ogłaszane są konkursy na projekty badawcze. Zmiany dotyczą reorganizacji paneli dziedzinowych w dziale ST; został utworzony nowy panel ST11: Inżynieria materiałowa, wprowadzono również uzupełnienia, zmianę terminologii i modyfikację niektórych pomocniczych określeń identyfikujących w panelach: ST4 Chemia, ST5 Synteza i nauka o materiałach, ST7 Inżynieria systemów oraz ST8 Inżynieria procesów i produkcji. 

 

Nowy wykaz paneli NCN będzie obowiązywać od konkursów ogłaszanych przez NCN 15 grudnia 2022 r. oraz w wybranych konkursach międzynarodowych, których ogłoszenie ukaże się przed tym terminem, ale nabór wniosków będzie prowadzony w 2023 r.

Nowy wykaz paneli NCN dostępny jest na stronie NCN