Tylko do 25 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Archi:kultura – edukator architektoniczny” – nowatorski projekt współrealizowany przez Politechnikę Krakowską, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Politechnikę Gdańską. Studia, których pierwsza edycja wystartowała w ub. roku, służą wykształceniu kadry edukatorów, mediatorów i nauczycieli, którzy będą przygotowani do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni. 
 
Logo studiówKoncepcja studiów „Archi:kultura – edukator architektoniczny” zasadza się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi na rzecz tzw. powszechnej edukacji architektonicznej. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Politechniki Krakowskiej jest dr inż. arch. Elżbieta Kusińska pracująca w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury. 
 
Pracownicy Wydziału Architektury PK aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i prowadzeniu studiów „Archi:kultura – edukator architektoniczny”. Zajęcia odbywają się przez dwa semestry i – dzięki hybrydowej formule – mają zasięg ogólnopolski – mówi dr inż. arch. Elżbieta Kusińska z Politechniki Krakowskiej. – W roku akademickim 2022/23 zajęcia będą realizowane przede wszystkim za pośrednictwem platformy Teams. Zjazdy stacjonarne ograniczono do dwóch: inauguracyjnego w październiku w Krakowie i drugiego, warsztatowego, w II semestrze. Podobnie, jak w pierwszej edycji studiów, drugi zjazd będzie miał miejsce równocześnie w trzech lokalizacjach – w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, w zależności od indywidualnego wyboru każdego ze słuchaczy – tłumaczy dr Kusińska.
 
Zajęcia w ramach studiów prowadzone będą przez akademików i praktyków powszechnej edukacji, zarówno z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Politechniki Gdańskiej, jak i m.in. z: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
 Uczestnicy studiów podczas warsztatów z dostępności na osiedlu Przyczółek Grochowski w Warszawie
Studia „Archi:kultura – edukator architektoniczny” przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich), m.in. architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także dla nauczycieli, wychowawców w świetlicach szkolnych, muzealników, pracowników domów kultury, animatorów kultury, osób pracujących w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Absolwenci nabędą umiejętności związane z opracowywaniem i realizacją zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury oraz w szkołach podstawowych i średnich. Studia podyplomowe dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, a także kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.
 
Rekrutacja na studia podyplomowe „Archi:kultura – edukator architektoniczny” trwa do 25 września. Potrzebne informacje można znaleźć na stronach: https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/archikultura-edukator-architektoniczny oraz https://niaiu.pl/dzialalnosc/archikultura/
 
 
 
(bk)
 
 
 
 
 
Na zdjęciu, uczestnicy studiów podczas warsztatów z dostępności na osiedlu Przyczółek Grochowski w Warszawie (25-26 czerwca 2022 r.) / fot. Katarzyna Domagalska