nekrologi 2020

  

dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska, prof. PK

Katedra Techologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
zm. 31 grudnia 2020 r.

mgr inż. Jolanta Juszyńska-Ziraldo

były pracownik Samodzielnego Zakładu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej
Wydział Architektury
zm. 19 grudnia 2020 r.

prof. dr hab. inż. Jerzy Kramarz

dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1973-1978
zm. 18 grudnia 2020 r.

dr hab. inż. Stefan Bućko, prof. PK

emerytowany pracownik Instytutu Mechaniki Stosowanej
Wydział Mechaniczny
zm. 10 grudnia 2020 r.

Wanda Biernacka

wieloletni pracownik administracyjny Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 8 grudnia 2020 r.

prof. dr hab. inż. Mieczysław Wołek

wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
zm. 3 grudnia 2020 r. 

dr inż. Edmund Pazderski

były pracownik Instytutu Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny
zm. 9 listopada 2020 r.

Maria Widłak

pracownik Działu Gospodarczego
zm. 6 listopada 2020 r.

inż. Jacek Nowakowski

pracownik Katedry Technologii Środowiskowych
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zm. 25 października 2020 r.

dr inż. Maria Magdalena Żmuda-Sroka

emerytowany pracownik Instytutu Pojazdów Szynowych
Wydział Mechaniczny
zm. 13 października 2020 r.

prof. zw. dr inż. Janusz Murzewski

długoletni kierownik Katedry Konstrukcji Metalowych
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 9 września 2020 r.

Janina Łagosz

emerytowany pracownik administracji centralnej
zm. 21 sierpnia 2020 r.

dr inż. Leszek Zajączkowski

wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej
zm. 21 sierpnia 2020 r.


Halina Tryjańska-Mydel

wieloletni pracownik dawnego Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii
zm. 13 lipca 2020 r.


dr inż. Jan Stelmach

wieloletni wykładowca Instytutu Pojazdów Szynowych
Wydział Mechaniczny
zm. 30 maja 2020 r. 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła

pracownik Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 19 maja 2020 r.

dr hab. Andrzej Karafiat

wieloletni pracownik Katedry Informatyki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
zm. 6 maja 2020 r.

Maria Nowak

wieloletni pracownik Katedry Kompozycji Urbanistycznej
Wydział Architektury
zm. 1 maja 2020 r.

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

wieloletni nauczyciel akademicki
Wydział Architektury
zm. 9 kwietnia 2020 r.

prof. Oskar Mahrenholtz

doktor honoris causa PK
Uniwersytet Techniczny Hamburg-Harburg
zm. 6 kwietnia 2020 r.

inż. Tadeusz Kołodziej

pracownik Katedry Aparatury Przemysłowej w latach 1960-2003
Wydział Mechaniczny
zm. 30 marca 2020 r.

mgr inż. Grzegorz Żwirski

pracownik naukowo-techniczny Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 29 marca 2020 r.

dr hab. Zbigniew Piekarski, prof. PK 

emerytowany pracownik Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
zm. 16 marca 2020 r.

Robert Cieliński 

pracownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia
zm. 16 marca 2020 r.

mgr inż. arch. Jacek Lenda 

wieloletni pracownik Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydział Architektury
zm. 27 lutego 2020 r.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Mendera 

prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w latach 1980-1987
prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego w latach 1972-1975
zm. 14 lutego 2020 r.

Władysław Treśka 

wieloletni pracownik Wydziału Mechanicznego
zm. 6 lutego 2020 r. 

prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz

dziekan Wydziału Architektury w latach 1984-1987
zm. 31 stycznia 2020 r.

Krzysztof Michał Hoffman

emerytowany pracownik
Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia
zm. 20 stycznia 2020 r. 

mgr Zofia Pachota

emerytowany starszy wykładowca

w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

zm. 17 stycznia 2020 r.

dr Małgorzata Linttner

emerytowany starszy wykładowca Instytutu Matematyki
zm. 12 stycznia 2020 r.


dr inż. Wojciech Mysiński

pracownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
zm. 12 stycznia 2020 r.


Danuta Miśkiewicz

pracownik administracyjny dziekanatu Wydziału Transportu
zm. 6 stycznia 2020 r.

 

2

 

2

 

4

  

5

  

6