Student Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – inż. Szymon Grodowicz – jest jednym z tegorocznych laureatów Nagrody im. Tadeusza Tertila, przyznawanej autorom najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Zwycięzców ogłoszono 30 października podczas wspólnej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego. 
 
Dyplom i statuetka dla Szymona GrodowiczaNagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Jak co roku, o tarnowską nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych – absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – mieszkający na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej, zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch obszarach – nauk społecznych oraz nauk technicznych. Fundatorami nagród są Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. 
 
Kapituła XVI edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila postanowiła uhonorować pięć osób. W kategorii prace licencjackie i inżynierskie nagrodę otrzymał Szymon Grodowicz z Politechniki Krakowskiej, autor dyplomu inżynierskiego pt. „Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi”. Szymon Grodowicz kontynuuje studia (II stopień) na Wydziale Inżynierii Lądowej PK na kierunku budownictwo, specjalność: budowle – informacja i modelowanie (BIM). 
 
Za najlepszą pracę magisterską w obszarze nauk społecznych, Kapituła konkursu uznała dyplom Ewy Słoty (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna) pt. „Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego na przykładzie Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli”. Zdobywcą Nagrody im. Tadeusza Tertila w kategorii prace magisterskie – obszar nauk technicznych został Bartłomiej Rój (Akademia Górniczo-Hutnicza). Doceniono jego dyplom „Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników wegetacji do badania mikroklimatu miasta”. W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila, wręczono również dwa wyróżnienia dla autorów prac magisterskich (obszar nauk społecznych): Mariana Kołodzieja (Wyższa Szkoła Biznesu) za pracę „Firma to ludzie – zarządzanie pracą a komunikacja interpersonalna, etyka a etykieta. Analiza organizacji zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie” oraz Anny Budzyń (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) za pracę „Życie codzienne w Tarnowie w okresie II wojny światowej (1939-1945)”. Laureaci konkursu otrzymali – oprócz nagród finansowych – dyplom i statuetkę. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, dyplom i statuetka dla studenta PK / fot. Szymon Grodowicz