29 listopada br., w godz. 9.00-13.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji obowiązku wprowadzania danych do Sytemu POL-on na PK, na które zaprasza koordynatorów wydziałowych/wewnętrznych Systemu POL-on oraz wszystkie osoby zainteresowane. 
 
Jak informuje Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni, na spotkaniu zostaną m.in. omówione aktualne problemy związane z realizacją obowiązku wprowadzania i aktualizacji danych w Systemie POL-on, a także moduł „Studenci”. Spotkanie będzie też okazją do podzielenia się posiadaną wiedzą oraz spostrzeżeniami dotyczącymi POL-onu. 
 
Aby ułatwić szerokorozumianą współpracę pomiędzy uczelniami, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie realizacji obowiązku przekazywania i wprowadzania danych do Systemu POL-on, powołany został Międzyuczelniany Zespół ds. POL-on. 23 listopada rozpoczęło się, pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza, trzydniowe II Specjalistyczne Seminarium dla pełnomocników rektorów uczelni ds. POL-on. Swoich przedstawicieli delegowało 26 uczelni z całej Polski.