Kreatywni, zaangażowani, łamiący stereotypy i patrzący śmiało w przyszłość – studenci Politechniki Krakowskiej bardzo mocno zaznaczyli swoją aktywności w 2022 r. i to na różnych polach. Realizowali niezwykłe projekty naukowe, osiągali sportowe sukcesy oraz angażowali się w pomoc potrzebującym. Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej postanowił docenić koleżanki i kolegów poprzez organizację I edycji Plebiscytu Aktywności Studenckiej „Szafirowe Smoki”. Laureatów poznaliśmy podczas gali z okazji jubileuszu 30-lecia SSPK, która odbyła się 16 grudnia ub. roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego. 
 Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody
Pomysłodawcą plebiscytu jest Krzysztof Kusak, I wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej i przewodniczący Komisji Kultury. Inspiracją było wydarzenie z Politechniki Gdańskiej – Plebiscyt „Złote Lwiątka”. – Pierwszy raz pomysł na organizację plebiscytu na Politechnice Krakowskiej pojawił się w 2019 r. Niestety, przez pandemię idea musiała czekać na realizację aż trzy lata, ale wreszcie się udało. Chciałem, by były to nagrody od studentów dla studentów, dlatego wynik głosowania ogółu społeczności studenckiej stanowi 70 proc. ostatecznej liczby punktów, a tylko 30 proc. to głosowanie Kapituły – mówi Krzysztof Kusak. 
 
Głównym celem Plebiscytu „Szafirowe Smoki” jest promowanie i nagradzanie dodatkowej aktywności studentów Politechniki Krakowskiej w ramach kół naukowych, organizacji studenckich lub działalności indywidualnej. Rywalizacja odbywała się w ramach 10 kategorii indywidualnych: Działacz Roku, Student Sportowiec, Student Naukowiec, Student Artysta, Przyjaciel Samorządu, a także obejmowała inicjatywy studenckie: Najlepsza Akcja Promocyjna, Najlepszy Projekt Integracyjny, Najlepsza Inicjatywa Społeczna, Najlepszy Projekt Naukowy, Najlepszy Bal Wydziałowy. Dla większości kategorii przeprowadzono dwuetapowe głosowanie – najpierw Kapituły Plebiscytu, w której zasiedli prorektor ds. studenckich oraz członkowie Prezydium Samorządu Studenckiego PK, a następnie głosy mogli oddawać studenci Politechniki.Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody
 
Laureatami poszczególnych kategorii zostali:
 
Najlepszy Projekt Integracyjny
I miejsce – Festiwal Mechanika (organizator: Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WM), 
II miejsce – Planszówki PK (organizator: Komisja Kultury SSPK),
III miejsce – Liga PK Quiz (organizator: Komisja Kultury SSPK).
 
Student Naukowiec 
I miejsce – Maciej Gibas (student WIEiK), 
II miejsce – Radosław Mazgaj (student WA).
 
Najlepsza Akcja Promocyjna 
I miejsce – Dzień Lądowca (organizator: Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WIL),
II miejsce – „Odnajdź w sobie AZS!” (organizator: AZS PK), 
III miejsce – Wieczorek Dendrologiczny (organizator: Studenckie Koło Naukowe Arboris).
 
Student Sportowiec 
I miejsce – Jakub Stolarski (WM), Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody
II miejsce – Piotr Kidoń (WM), 
III miejsce – Filip Kostkiewicz (WIiT). 
 
Najlepsza Inicjatywa Społeczna 
I miejsce – „Wampiriada” (NZS), 
II miejsce – „O Włos od pomocy na PK!” (Komisja Kultury SSPK), 
III miejsce – „Posadź z nami wiosnę tej jesieni!” (Studenckie Koło Naukowe Krajobrazy „Landscapes”).
 
Student Artysta 
I miejsce – Weronika Gozdur (studentka WIMiF), 
II miejsce – Kamila Kotnis (studentka WM), 
III miejsce – Katarzyna Jamioł (studentka WA). 
 
Najlepszy Projekt Naukowy 
I miejsce – HABSat – Budowa sondy stratosferycznej (Koło Naukowe Cosmo PK), Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody
II miejsce – PKanoe – beton tekstylny ze spoiwem mineralnym o obniżonym śladzie węglowym (Koło Naukowe Footprint),
III miejsce – „Aktywność studencka niejedno ma imię” (Koło Naukowe Nanomateriały).
 
Najlepszy Bal Wydziałowy 
I miejsce – „Atom i Elektryk” (organizatorzy: Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego WIMiF i WIEiK),
II miejsce – „AstroChemik” (organizator: Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WIiTCh),
III miejsce – „Mechanik” (organizator: Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WM).
 
Działacz Roku
I miejsce – Dominika Wanat (studentka WIMiF), 
II miejsce – Marcin Różycki (student WIL), 
III miejsce – Wioleta Łoś (studentka WM).
 
W kategorii Przyjaciel Samorządu nagrodę przyznano Barbarze Woźniak, pracownicy Działu Spraw Studenckich. 
 
Ogłoszenie laureatów I edycji Plebiscytu Aktywności Studenckiej „Szafirowe Smoki” odbyło się podczas gali z okazji 30-lecia działalności Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. Jubileuszowe wydarzenie, będące okazją do spotkania osób, które angażowały się w studencką działalność na przestrzeni lat, zostało zorganizowane 16 grudnia 2022 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego. 
 
 Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody  Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody  Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody
 Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody  Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody  Laureaci Plebiscytu "Szafirowe Smoki" odbierają nagrody
 
 (bk)
 
 
Fot. Jan Zych