10.01.2023r.

 

Nagrody Rektora za rok 2022 będą przyznawane w 9 kategoriach:

 

  1. Za najwyżej punktowaną publikację naukową (zasady)
  2. Za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym (zasady) 
  3. Za największą liczbę cytowań (zasady) 
  4. Dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie MEiN czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (zasady) 
  5. Za najbardziej wartościowe wdrożenie (zasady) 
  6. Dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (zasady) 
  7. Dla najmłodszego wypromowanego doktora (zasady) 
  8. Dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (zasady) 
  9. Dla najmłodszego profesora (zasady) 

 

Zasady konkursu zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 7 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej

 

Wnioski wraz z listą zbiorczą z Wydziału należy składać w Dziale Badań Naukowych do 31 marca br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia br.