Organizatorem konkursu jest Rektor Politechniki Krakowskiej. Nagrodę dla wyróżniającego się wydziału przyznano po raz pierwszy w 2022 roku. Fundatorem pucharu jest rodzina profesora Izydora Stella-Sawickiego — założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej.


Puchar ma charakter przechodni i przyznawany jest na okres jednego roku. Wydziały do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez dziekanów lub osoby przez nich upoważnione. Zgłoszenia naelży dokonać poprzez wypełnienie stosownego wniosku i następnie złożenie go w biurze Prorektora ds. nauki w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

 

Decyzję o przyznaniu pucharu podejmuje Rada Konkursowa, w skład której wchodzą: Prorektor ds. nauki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Przedstawiciel rodziny prof. Izydora Stella-Sawickiego.

 

REGULAMIN przyznawania „Pucharu prof. Izydora Stella-Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej” wyróżniającemu się Wydziałowi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Laureaci Nagrody:

 

2022 r.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej