Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawanym osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego nadał prof. Latale, który pełni funkcję kierownika Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, odznaczenie w kategorii sztuki wizualne/plastyczne.

 

Zbigniewa Latała na zdjęciu portretowymDr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) urodził się w 1955 r. w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1982 r. W latach 1983-2003 pracował też jako fotograf i grafik w wydawnictwach polskich i skandynawskich. Interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie komputerowej analizy obrazu ultrasonograficznego do badania serca” obronił z wyróżnieniem w 2002 r. (promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar). Przygotowując rozprawę habilitacyjną, wykorzystał tradycyjne i nowe media do stworzenia serii grafik, plakatów i multimediów inspirowanych muzyką. Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego w styczniu 2018 r. Prof. Zbigniew Latała na Politechnice Krakowskiej kieruje Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.

 

Prof. Latała specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy obrazów i szeroko rozumianego projektowania. Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia, projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z przedmiotów: inżynieria materiałowa, komputerowa analiza obrazu, grafika komputerowa, fotografia i DTP, rendering, prezentacja wizualna produktu, wzornictwo przemysłowe, wprowadzenie do badań naukowych. Od dziesięciu lat współpracuje z firmami z otoczenia gospodarczego, realizując projekty oraz organizując staże i konkursy dla studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego.

 

Z racji specyfiki kierunku, jakim jest inżynieria wzornictwa przemysłowego, prof. Zbigniew Latała – równolegle z prowadzeniem badań naukowych – realizuje aktywną działalność artystyczną. Brał udział w 224 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów projektowych – krajowych i międzynarodowych. Często zapraszany do grona jurorów konkursów z zakresu szeroko rozumianego designu. Uhonorowany m.in. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką „Honoris Gratia”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

 

 

(bk, WM)