13.02.2023 r.

 

Rada Doskonałości Naukowej zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2023 r. została podjęta – na podstawie art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) – uchwała określająca dyscypliny, które zostały wyodrębnione z nowych dyscyplin; dyscypliny, których nazwa uległa zmianie; a także dyscypliny, które zostały włączone do innej dyscypliny lub dyscyplin. 

 

Treść uchwały dostępna jest na stronie RDN (link)