04.04.2023r.

 

Rada Doskonałości Naukowej zaprasza do udziału w konferencji dot. tematyki postępowań w zakresie awansu naukowego w dniu 15 maja 2023 r. w godzinach 10:30-15:30 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

W ramach tego wydarzenia poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Konferencję zakończy dyskusja.

 

W Konferencji będzie można uczestniczyć również w formie on-line, oglądając transmisję z jej przebiegu (link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=dw8-tkRihY4)

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie RDN.