Politechnika Krakowska nagrodziła laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego przez uczelnię. Honorowe dyplomy i dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę trafiły do 103 uczniów szkół średnich. W konkursowym rankingu najlepszych szkół zwyciężyło w tym roku II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Tegoroczny konkurs wyróżniał się rekordową frekwencją i liczbą laureatów, a także niezwykle wysokimi wynikami.  Dyplomy wręczył dziś laureatom prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni. 

 

Uczestnicy 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK rywalizowali w czterech dyscyplinach: matematyce, chemii, informatyce i - po raz pierwszy - predyspozycjach architektonicznych. Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. W eliminacjach wzięło udział prawie 300 osób. Do finału  zakwalifikowało się 131 maturzystów z 56 szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Poziom wiedzy finalistek i finalistów był tak wysoki, że aż 103 z nich zdobyło tytuły laureatów I, II i III stopnia. Dwaj laureaci z przedmiotu matematyka – Jakub Kołotyło i Daniel Nowak – rozwiązali bezbłędnie wszystkie zadania i uzyskali wynik 100 procent!

 

„Złote Indeksy PK” zdobyło 50 osób mierzących się z zadaniami matematycznymi, 27 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii, 16 z informatyki, a także 10 osób sprawdzających swoje predyspozycje architektoniczne (pełna lista laureatów znajduje się na końcu artykułu).

 

– Cieszymy się z tak licznego udziału zdolnych uczniów w naszym konkursie i z rekordowej w tym roku liczby laureatów. Uczestnicy rywalizacji "O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej" to szczególnie ambitni młodzi ludzie, którzy podejmują naukowe wyzwania, wykraczające daleko poza standardowy program edukacji szkolnej. W naszym konkursie wykazali się ponadprzeciętną wiedzą – mówi dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej i przewodniczący Komisji Konkursowej. – Takim młodym ludziom Politechnika Krakowska ma wiele do zaoferowania. Wspieramy ambitnych studentów już od pierwszego roku studiów dzięki stworzonemu przez uczelnię programowi nagród pn. "Student Lider I roku". W tym roku nagrody finansowe otrzymało z niego 120 studentów I roku, którzy osiągnęli bardzo dobre  wyniki w pierwszej sesji egzaminacyjnej. Uczelnia ustanowiła też Własny Fundusz Stypendialny, z którego dwa razy w roku nagradza półrocznymi stypendiami aktywnych naukowo studentów i doktorantów. We właśnie rozstrzygniętej 5. edycji prpgramu stypendialnego Politechniki półroczne stypendia otrzymało od uczelni 18 studentów i 5 doktorantów.

 

Uczestnicy konkursu "O Złoty Indeks PK"
Laureaci konkursu "O Złoty Indeks PK" / Fot. Jan Zych

 

Uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu "O Złoty Indeks PK" odbyła się dziś na Politechnice Krakowskiej. Spotkanie z laureatami konkursu prowadził prorektor dr inż. Marek Bauer. W wydarzeniu udział wzięli: dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, a także prodziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr inż. Bartosz Rozegnał, prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr inż. Daniel Grzonka, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr inż. Marek Nykiel, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej dr inż. Piotr Suryło, a także członkowie Komisji Konkursowej. Po otrzymaniu dyplomów, laureaci konkursu mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi o ofercie danego wydziału.

 

Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu "O Złoty Indeks PK"
Uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu "O Złoty Indeks PK" / Fot. Jan Zych

 

Stawką w konkursie o Zloty Indeks Politechniki Krakowskiej są dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK (za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) punktów.

 

Laureatami I stopnia zostali uczestnicy, którzy uzyskali wyniki w przedziale od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Tytuł laureata II stopnia otrzymali uczniowie, których wyniki mieściły się w przedziale 61-80 proc. maksymalnej liczby punktów. Laureaci III stopnia to uczestnicy, których rezultaty mieszczą się w puli od 40 do 60 proc. maksymalnej liczby punktów.

 

Prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer przemawia podczas rozdania dyplomów laureatom konkursu "O Złoty Indeks"
Prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer / Fot. Jan Zych

 

Ustanowiona została także klasyfikacja punktowa dla szkół, z których wyłoniono najwięcej laureatów. Zastosowano przy tym następujące zasady: laureat I stopnia – 7 punktów, laureat II stopnia – 3 punkty, laureat III stopnia – 1 punkt. Szkoły, które w klasyfikacji punktowej otrzymały miejsca od 1 do 5 otrzymały dyplomy, zaś do pozostałych zostały wysłane podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Pierwsze 5 miejsc zajęły:

 

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (25 punktów)
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (24 punkty)
 3. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie (18 punktów)
 4. Zespół Szkół Łączności w Krakowie (17 punktów)
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (16 punktów)

 

Za organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, której przewodniczył prorektor d s. studenckich dr inż. Marek Bauer. Członkami Komisji byli: dr inż. Piotr Suryło, dr Barbara Laskowska, dr Adam Bednarz, dr hab. inż. Anna Kumaniecka, mgr inż. Wojciech Książek, dr Radosław Kycia, mgr inż. arch. Anna Marek oraz dr inż. arch. Lukas Olma.

(jg, m)

  

 

Lista laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”

 

- nagrodzeni w dyscyplinie matematyka:

 

 

 • Karol Badura (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Katarzyna Bęben (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureatka I stopnia
 • Paweł Knot (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Jakub Kołotyło (I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach) – Laureat I stopnia
 • Przemysław Maciejczyk (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Mateusz Mikołajczyk (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat I stopnia
 • Daniel Nowak (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Robert Ponikiewski (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat I stopnia
 • Bartłomiej Zdybel (Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu) – Laureat I stopnia

 

 • Oskar Biernacik (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu) – Laureat II stopnia
 • Karolina Bołoz (1 Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Jedliczu) – Laureatka II stopnia
 • Karolina Bysiewicz (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureatka II stopnia
 • Maksymilian Drabik (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli) – Laureat II stopnia
 • Adam Głowacki (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureat II stopnia
 • Tomasz Granowski (I LO im Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat II stopnia
 • Mikołaj Kaleta (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Adam Király (Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu) – Laureat II stopnia
 • Joanna Kliś (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka II stopnia
 • Kacper Mika (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat II stopnia
 • Bartosz Mruk (1 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej) – Laureat II stopnia
 • Agnieszka Nowak (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – Laureatka II stopnia
 • Anna Płonka (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Wiktor Rogowski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – Laureat II stopnia
 • Jakub Sikora (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Gabriela Solich (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Piotr Sus (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu) – Laureat II stopnia
 • Bartłomiej Wojas (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Aliaksandr Yurusau (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi) – Laureat II stopnia
 • Mateusz Ziajka (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat II stopnia

 

 • Katarzyna Chwastek (III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Dawid Duraj (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Mateusz Gacek (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat III stopnia
 • Michał Ginalski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureat III stopnia
 • Aleksandra Gołek (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Julia Grzegorska (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureatka III stopnia
 • Andrzej Hubka (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Łukasz Janusz (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureat III stopnia
 • Izabela Legutko (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu) – Laureatka III stopnia
 • Dawid Nabagło (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Natalia Olber (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Patrycja Prusak (Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu) – Laureatka III stopnia
 • Adam Przyprawa (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) – Laureat III stopnia
 • Samuel Rus (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Jakub Swadźba (I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie) – Laureat III stopnia
 • Jakub Szewczyk (I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej) – Laureat III stopnia
 • Patrycja Szybińska (IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królów Polskich w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Julia Tonderska (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Cogito Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Wiktor Waksmundzki (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Dominika Wiewióra (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Konrad Żebro (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia

 

 

- nagrodzeni w dyscyplinie chemia:

 

 • Maria Dera (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureatka I stopnia
 • Kordian Fuksa (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat I stopnia
 • Julia Kuczek (LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie) – Laureatka I stopnia

 

 • Oliwia Ciszewska (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Jakub Gołda (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Bartłomiej Krzan (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Karolina Kuchta (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Patryk Machejek (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Wiktor Mazurkiewicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) – Laureat II stopnia
 • Marcin Przybysz (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Magdalena Szczepanik (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie) – Laureatka II stopnia

 

 • Alicja Bigosińska (XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Dominik Bochenek (Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Martyna Borowiec (Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale) – Laureatka III stopnia
 • Maja Kotulska (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu) – Laureatka III stopnia
 • Martyna Krzan (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku) – Laureatka III stopnia
 • Eliza Kupczak (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureatka III stopnia
 • Mateusz Kurbiel (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Antoni Nowak (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat III stopnia
 • Przemysław Pazdan (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach) – Laureat III stopnia
 • Antoni Popielarz (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach) – Laureat III stopnia
 • Justyna Rolek (Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach) – Laureatka III stopnia
 • Maciej Rzęsa (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku) – Laureat III stopnia
 • Oliwia Skrzypek (LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) – Laureatka III stopnia
 • Marcin Strugalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Hubert Szymborski (Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) – Laureat III stopnia
 • Jakub Żwirek (III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia

 

 

- nagrodzeni w dyscyplinie informatyka:

 

 •  Kacper Trzpis (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu) – Laureat I stopnia

 

 • Kamil Barnowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu) – Laureat II stopnia
 • Jakub Barwa (Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej) – Laureat II stopnia
 • Piotr Jaglarz (IV Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Jakub Jasek (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu) – Laureat II stopnia
 • Dawid Ochman (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach) – Laureat II stopnia
 • Jan Rzewuski (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie) – Laureat II stopnia
 • Maciej Szczudło (Zespół Szkół Energetycznych nr 9 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Michał Tabaszewski (Technikum Łączności nr 14 w Krakowie) – Laureat II stopnia
 • Bartosz Tokarz (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) – Laureat II stopnia

 

 • Bartosz Broda (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Łukasz Czapla (Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku) – Laureat III stopnia
 • Wiktoria Herczyk (IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie) – Laureatka III stopnia
 • Krzysztof Kasperczyk (Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) – Laureat III stopnia
 • Bartłomiej Kwiatkowski (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej) – Laureat III stopnia
 • Michał Pędziwiatr (Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku) – Laureat III stopnia

 

 - nagrodzeni w dyscyplinie predyspozycje architektoniczne:

 

 • Julia Pajor (1 LO im. Władysława Orkana w Limanowej) – Laureatka I stopnia

 

 • Zofia Konieczna (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie) – Laureatka II stopnia
 • Amelia Popiela (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu) – Laureatka II stopnia
 • Miłosz Załubski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – Laureat II stopnia
 • Wiktoria Zwolińska (IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie) – Laureatka II stopnia

 

 •  Beniamin Buchman (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu) – Laureat III stopnia
 • Julia Cybulak (Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu) – Laureatka III stopnia
 • Karolina Czerska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie) – Laureatka III stopnia
 • Amelia Palarz (I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie) – Laureatka III stopnia
 • Dagmara Władyka (I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie) – Laureatka III stopnia


Tu można pobrać zdjęcia z uroczystości rozdania dyplomów.