Studencka akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku do bazy prowadzonej przez Fundację DKMS trwała tydzień. Od 17 do 21 kwietnia na Politechnice Krakowskiej zostało zarejestrowanych ponad 200 osób. Jest to rekord liczby zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku kostnego na tej uczelni.


Politechnika Krakowska po raz kolejny włączyła się w studencką inicjatywę Fundacji DKMS – Helpers’ Generation. Przez tydzień na kampusach PK wolontariusze przeprowadzali rejestrację potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.

 

 

Pięć dziewczyn stoi przy stoliku. W rękach trzymają identyfikatory. Przed nimi na stole leża ulotki i materiały promocyjne dotyczące akcji. W tle budynki kampusu przy ul. Warszawskiej.
Stanowisko do rejestracji potencjalnych dawców / Fot. Jan Zych

 

Liderami tegorocznej wiosennej edycji akcji byli Natalia Sołtysek i Szymon Dudziński. To właśnie oni zajęli się organizacją rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego na Politechnice Krakowskiej. Nim to się jednak stało, Natalia Sołtysek i Szymon Dudziński wzięli udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez fundację dla liderów ze wszystkich uczelni biorących udział w akcji. Po nim rozpoczęli oni różne prace związane z przygotowaniem akcji, jak choćby załatwienia różnych pozwoleń czy promowanie wydarzenia, a także znalezienie wolontariuszy wśród studentów PK i przeszkolenie ich.

 

W przeprowadzenie akcji było zaangażowanych troje studentów, czyli wspomniani wcześniej liderzy (Natalia Sołtysek i Szymon Dudziński) oraz Martyna Ołtarzewska, która odpowiadała za promocję wydarzenia. Jednak do tego, by tak szeroko zakrojona akcja mogła zakończyć się sukcesem potrzebni byli wolontariusze. W akcję włączyło się ich aż 28. Starania studentów zaangażowanych w akcję i ich praca przyniosły rezultat, który pozytywnie zaskakuje. W dniach od 17 do 21 kwietnia zarejestrowali oni bowiem 208 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jest to najlepszy wynik, jaki do tej pory udało się osiągnąć na Politechnice Krakowskiej. Dotychczasowy rekord wynosił 143 osoby.

 

Wraz z Natalią Sołtysek i całym zespołem wolontariuszy jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzenia całej akcji. Wyniki tegorocznej edycji świadczą o tym, że nasi studenci i cała młodzież, która nas odwiedziła podczas Dnia Otwartego jest wrażliwa i empatyczna na nieszczęście drugiego człowieka. Wiele osób zaangażowało się w całą akcje, począwszy od samych wolontariuszy wraz dziekanami, prodziekanami wydziałów i profesorami akademickimi, którzy pomogli w promocji wydarzenia przychodząc na stanowiska, rejestrując się do bazy dawców szpiku, szerząc przy tym idę pomocy – powiedział Szymon Dudziński.

 

Grupa młodzieży przy stolikach. Za nimi roll-up z napisem Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej, a także plakaty DKMS i czerwone balony.
Do bazy DKMS można było zarejestrować się m.in. podczas Stacjonarnego Dnia Otwartego na PK / Fot. Jan Zych

 

Prostej rejestracji potencjalny dawca mógł dokonać na stoiskach, rozstawionych w kilku lokalizacjach uczelni - na głównym kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej, w Czyżynach przy al. Jana Pawła II 37 - na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Inżynierii Materiałowej PK oraz w Klubie Kwadrat przy ul. Skarżyńskiego 1. W akcję mogli włączyć się także uczniowie odwiedzający Politechnikę Krakowską podczas Dnia Otwartego.

 

HELPER’s Generation to inicjatywa studencka Fundacji DKMS. Dwa razy w roku na uczelniach w całej Polsce przeprowadzana jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego wśród studentów. Informacje o tym, jak przebiega rejestracja kandydatów można znaleźć na stronie fundacji DKMS.

 

 

 

 

(jg)