10 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaczenia Politechniki Krakowskiej. Ponadto studentom, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023, zostały wręczone dyplomy. Dyplomy odebrali także przedstawiciele szkół średnich, biorących udział w konkursie dla uczestników mini kursów e-learningowych, przygotowanych przez pracowników PK. Tradycyjnie już, swoje dyplomy odebrali laureaci tegorocznej edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Całą uroczystość można było śledzić za pośrednictwem transmisji on-line. Obchodom Święta Szkoły towarzyszył piknik dla całej społeczności Politechniki Krakowskiej.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ WYDARZENIA

 

Pełniący obowiązki rektora Politechniki Krakowskiej dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK w swoim przemówieniu otwierającym uroczyste posiedzenie Senatu PK, powiedział: – Dzisiejsze posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej odbywa się w szczególnym dniu – dniu Święta Szkoły. Jest to również szczególny dzień, ale i czas dla mnie osobiście. Po śmierci prof. Andrzeja Białkiewicza, spadł na mnie zaszczyt, ale i ustawowy obowiązek pełnienia obowiązków rektora Politechniki Krakowskiej. Starałem się każdą decyzję podejmować rozważnie i sprawiedliwie, a także godnie reprezentować naszą uczelnię.

 

Dziś właśnie obchodzimy Święto Politechniki Krakowskiej – uczelni wyjątkowej. Uczelni, która jest marką sama w sobie i ma silną pozycję w kraju, a także jest rozpoznawana za granicą. Te wszystkie sukcesy nie wzięły się znikąd. Są efektem ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich tych, którzy mają wpływ na rozwój tej wspaniałej uczelni.

W uroczystości na Politechnice Krakowskiej wziął udział wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński: – Dziś właśnie obchodzimy Święto Politechniki Krakowskiej – uczelni wyjątkowej. Uczelni, która jest marką sama w sobie i ma silną pozycję w kraju, a także jest rozpoznawana za granicą. Te wszystkie sukcesy nie wzięły się znikąd. Są efektem ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich tych, którzy mają wpływ na rozwój tej wspaniałej uczelni. Wicewojewoda odczytał też list od wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

 

W czasie posiedzenia Senatu został również odczytany list od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, dotyczący ewaluacyjnego sukcesu PK. – Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce pod względem wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 – napisał prof. Jacek Majchrowski. – Victoria w tej rywalizacji jest powodem do dumy nie tylko dla zwycięzców, lecz także dla naszego miasta. Nowoczesne metody dydaktyczne, doskonali wykładowcy oraz szeroki interdyscyplinarny zakres dziedzin to prawdziwy powód do dumy dla Politechniki Krakowskiej, studentów i wszystkich krakowian.

 

 

Ważną częścią Święta Szkoły było wręczenie listów gratulacyjnych dla pracowników PK, nagrodzonych za osiągnięcia naukowe. Gratulacje (połączone z wysokimi nagrodami finansowymi) otrzymali pracownicy naukowi PK uhonorowani Nagrodami Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2022 za takie osiągnięcia jak m.in.: najwyżej punktowana publikacja naukowa, najwyżej punktowana publikacja naukowa opracowana z partnerem zagranicznym, największa liczba cytowań, status najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, status najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego i doktora oraz najmłodszego profesora oraz wypromowanie najmłodszego doktora.

 

 

Listy gratulacyjne (wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia na 12 miesięcy w roku 2023) otrzymali także pracownicy wydziałów PK - laureaci Nagród Rektora PK za wyróżniające osiągnięcia badawcze i badawczo-dydaktyczne. Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników PK takie nagrody zostały ustanowione na PK w celu wspierania i wyróżnienia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK. Kandydatów do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia zgłaszają w drodze konkursu dziekani. Złożone listy kandydatów analizuje następnie Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr i rekomenduje Rektorowi PK listę pracowników, którym proponuje przyznać dodatkowe wynagrodzenie, w ramach przeznaczonego na dany rok finansowy limitu środków. W tym roku wyróżnienie takie otrzymało 25 osób, którym podczas Święta Szkoły wręczono listy gratulacyjne.

 

Honorowe gratulacje trafiły także do pracowników uhonorowanych Nagrodami Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursów (im również towarzyszy premia finansowa).

 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych oraz innych nagród i wyróżnień.

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 1. Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 2. Dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 3. Dr inż. Adriana Biernacka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 4. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 1. Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 2. Mgr Agnieszka Knap (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 3. Mgr inż. Mariusz Krawczyk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 4. Dr inż. Jerzy Białas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 1. Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 2. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 3. Dr Joanna Korpak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 4. Mgr inż. Łukasz Faracik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)

 

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

 1. Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 1. Dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 2. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 3. Dr hab. inż. arch. Teresie Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)

 

Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”

 1. Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 2. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 3. Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 4. Dr inż. Anna Jasińska-Suwada (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 5. Dr Marcin Skrzyński (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 6. Mgr Lidia Ponanta (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 7. Dr inż. arch. Jacek Czubiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 8. Dr Katarzyna Pałasińska (odznaczenie przyznane w 2021 r.)

 

Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 2. Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 3. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 4. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 5. Dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 6. Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 7. Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 8. Mgr inż. Jarosław Chełmecki (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 9. Mgr Katarzyna Dydek (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 10. Mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 11. Mgr inż. Elżbieta Malec (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 12. Mgr Ewa Różańska (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 13. Mgr inż. Janina Ryszka (odznaczenie przyznane w 2023 r.)
 14. Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 15. Dr inż. Jan Gertz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 16. Dr inż. Waldemar Łatas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 17. Dr inż. Marcin Radoń (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 18. Mgr inż. Małgorzata Węgiel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 19. Mgr Irmina Szkarłat (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 20. Barbara Woźniak (odznaczenie przyznane w 2020 r.)

 

Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej

 1. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 2. Dr inż. Piotr Beńko, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 3. Dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 4. Dr hab. inż. Małgorzata Chwał (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 5. Dr inż. Joanna Bąk (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 6. Dr inż. Artur Gawlik (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 7. Dr inż. Jarosław Górszczyk (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 8. Dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 9. Dr inż. Anna K. Nowak (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 10. Dr inż. arch. Lukas Olma (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 11. Dr inż. Anna Plichta (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 12. Dr inż. arch. Marek Początko (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 13. Dr inż. arch. Anna Porębska (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 14. Dr inż. Rafał Rachwalik (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 15. Dr inż. Marcin Tekieli (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 16. Dr inż. Małgorzata Ulmaniec (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 17. Dr inż. Paweł Walczak (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 18. Dr inż. Balbina Wcisło (odznaczenie przyznane w 2023 r.)  
 19. Dr inż. Jan Wojtas (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 20. Dr inż. Jerzy Zaczek (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 21. Mgr Magdalena Cora (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 22. Mgr Monika Firlej (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 23. Mgr inż. Artur Guzowski (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 24. Mgr Renata Książek-Partyka (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 25. Mgr Ewa Lutyńska (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 26. Mgr inż. Anna Mleko (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 27. Mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 28. Mgr Piotr Pitala (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 29. Lic. Iwona Dyba (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 30. Paweł Batiuszczak (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 31. Jan Drabik (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 32. Teresa Mycek (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 33. Leszek Szczęśniak (odznaczenie przyznane w 2023 r.) 
 34. Prof. dr habilitowana inż. Anna Anielak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 35. Dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 36. Dr inż. Zofia Bryniarska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 37. Dr inż. Arkadiusz Duda (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 38. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 39. Dr inż. Anna Lenar-Matyas (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 40. Dr inż. Andrzej Pakuła (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 41. Dr inż. Bartosz Rozegnał (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 42. Lic. Beata Kaczmarczyk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 43. Dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 44. Dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 45. Dr inż. Marek Dudzik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 46. Dr Agnieszka Jakóbik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 47. Dr inż. Anna Maślanka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 48. Dr Lidia Skóra (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 49. Dr inż. Łukasz Ścisło (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 50. Dr Maja Ziętara (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 51. Lidia Dębiec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 52. Andrzej Rumin (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 53. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 54. Dr inż. Mirosława Bazarnik (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 55. Dr inż. Piotr Poznański (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 56. Dr Marcin Skrzyński (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 57. Mgr Justyna Firganek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 58. Mgr Ewa Targosz (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 59. Mgr inż. Paweł Zieliński (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 60. Bożena Kośmider (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 61. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 62. Dr inż. Robert Szczepanek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 63. Dr inż. Sławomir Żaba (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 64. Mgr Maria Sładek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 65. Teresa Wiśniewska (odznaczenie przyznane w 2019 r.)

 

Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2022:

 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK i dr inż. Filip Janowiec.
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym: dr inż. Sylwia Dworakowska.
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK i mgr inż. Wiktoria Tomal.
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: mgr inż. Karolina Zawadzińska.
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego: dr hab. inż. Jolanta Pulit-Prociak, prof. PK
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora: dr inż. arch. Agnieszka Żabicka.
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk.
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego profesora: prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń.

 

Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za wyróżniające osiągnięcia badawcze i badawczo-dydaktyczne:

Wydział Architektury

 1. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
 2. Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
 3. Dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 1. Dr Sylwia Dudek
 2. Dr Marcin Wątorek

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 1. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 2. Mgr inż. Grzegorz Nowakowski

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 1. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
 2. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK
 3. Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
 4. Dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
 5. Dr inż. Krzysztof Ostrowski

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

 1. Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 2. Dr inż. Kinga Korniejenko

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 1. Prof. dr hab. inż. Anna Anielak
 2. Dr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
 3. Dr inż. Izabela Godyń

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 1. Dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK
 2. Dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK
 3. Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
 4. Dr inż. Dariusz Karcz

 

Wydział Mechaniczny

 1. Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
 2. Prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko
 3. Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
 4. Dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

 

Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursów:

 • Nagroda indywidualna I stopnia za e-kurs „Adaptacja miast do zmian klimatu GP”: dr inż. Elżbieta Jarosińska.
 • Nagroda indywidualna II stopnia za e-kurs „English for student of architecture – level C1”: mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka.
 • Nagroda indywidualna III stopnia za e-kurs „Technologie informacyjne”: dr Magdalena Grzech.
 • Nagroda zespołowa I stopnia za blok 18 e-kursów, m.in.: „Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, „Podstawy Chłodnictwa”, „Podstawy Wentylacji”, „Podstawy Klimatyzacji”, „Systemy i urządzenia chłodnicze”, „Wymiana ciepła w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej”: prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, mgr inż. Jan Kuchmacz, mgr inż. Marlena Sołek.
 • Nagroda zespołowa II stopnia za e-kurs „Podstawy sieci komputerowych – laboratorium”: dr inż. Daniel Grzonka i mgr inż. Krzysztof Swałdek.

 

Podczas Święta Szkoły dyplomy za otrzymanie stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 odebrali:

 1. Mateusz Jamroży z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 2. Paweł Jamróz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 3. Paweł Niezgoda z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 4. Małgorzata Noworyta z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 5. Paweł Stalmach z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 6. Katarzyna Starzak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 7. Weronika Wałczyk z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

Dyplomy odebrali także przedstawiciele szkół średnich, biorących udział w konkursie dla uczestników mini kursów e-learningowych, przygotowanych przez pracowników PK. W trakcie mini-kursów przeprowadzono konkursy, które miały na celu wyłonienie: uczniów, którzy ukończą najwięcej kursów oraz szkół, z których najwięcej uczniów ukończy największą liczbę kursów. Trzecie miejsce wśród szkół zajęło IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Drugie miejsce zdobyło I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Miejsce pierwsze zajęło VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. W rywalizacji uczniów „podium” zdominowali uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Trzecie miejsce zajął Kuba Bąbka, na drugim uplasował się Maksymilian Karcz, a na pierwszym Alicja Czeleń.

 

Święto Szkoły było okazją do podsumowania przez dr. inż. Marka Bauera, prorektora ds. studenckich oraz przewodniczącego Komisji Konkursowej, XI edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, a także wręczenia dyplomów laureatom.

 

(bk)

 

DSC 1263 DSC 1317 DSC 1337 DSC 1343 DSC 1347
DSC 1350 DSC 1384 DSC 1396 DSC 1407 DSC 1407
DSC 1433 DSC 1457 DSC 1465 DSC 1699 DSC 1706
DSC 1738 DSC 1839 DSC 1874 DSC 1891 DSC 1953
DSC 1895 DSC 1934 DSC 1953 DSC 1955 DSC 1989
DSC 2017 DSC 2027 DSC 2043 DSC 2059 DSC 1972

 

 Fot. Jan Zych