Politechnika Krakowska i Studenckie Koło Naukowe ARBORIS zapraszają mieszkańców Krakowa na spacer dendrologiczny, który odbędzie się w Parku Bednarskiego w najbliższą sobotę, tj. 27 maja. Spacer rozpocznie się o godz. 12 (zbiórka przy głównej promenadzie), a poprowadzi go dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek z Katedry Architektury Krajobrazu PK.

 

 

Po rewitalizacji Park Bednarskiego zyskał nowe szaty, jest tam teraz wiele atrakcji, a my chcemy na nowo odkryć tajemnice bardzo cennego drzewostanu parku – zapowiada Wojciech Bobek, opiekun SKN Arboris, dendrolog, ekspert w dziedzinie architektury krajobrazu, specjalizujący się m. in. w problematyce miejskiej zieleni, w tym oceny stanu i ochrony drzew. 

 

Lewa część plakatu ma zielone tło, a na nim napis: 10 urodziny koła SKN Arboris; spacer dendrologiczny; Park Bednarskiego w Krakowie; spacer poprowadzi opiekun koła dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek. Po lewej na dole i po prawej u góry czarnobiałe zdjęcia liści. Prawa część plakatu biała. W dolnym prawym rogu data i godzina wydarzenia oraz logotypy: SKN Arboris, PK, WA

 

 

Park Bednarskiego w Podgórzu po rewitalizacji został uroczyście otwarty niespełna miesiąc temu. Miasto informowało, że zieleń w parku została zaprojektowana w oparciu o analizy historyczne oraz kompozycyjne. Głównym założeniem projektowym był dobór roślinności odpowiadający romantycznemu charakterowi parku z wykorzystaniem rodzimych gatunków właściwych dla założeń naturalistycznych. W skład nowego drzewostanu wchodzą gatunki, które zgodne są z pierwotnym założeniem parku i stanowią uzupełnienie istniejącego starodrzewia.

 

Spacer otwarty dla wszystkich miłośników krakowskiej zieleni Studenckie Koło Naukowe Arboris organizuje z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia. Studenci i opiekunowie koła niestrudzenie popularyzują wiedzę na temat zieleni i zasad dbania o nią, m.in. podczas cyklicznych wieczorków dendrologicznych, które można śledzić na kanale YouTube SKN Arboris.