W poniedziałek 29 maja rozpoczęła się rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej na rok akademicki 2023/2024. Jako pierwszy otwiera się nabór na kierunek architektura. Rejestracja na pozostałe kierunki ruszy 6 czerwca i potrwa do połowy września. W letniej rekrutacji na studia Politechnika Krakowska przygotowała na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) 4 tys. miejsc, w tym 3200 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych I stopnia. W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiach uczelnia ma w ofercie 4,6 tys. miejsc. Oferuje 34 kierunki studiów, niektóre prowadzone także w językach obcych. Ciekawe kierunki kształcenia, które gwarantują dobrą pracę po studiach oraz mocna marka Politechniki Krakowskiej - jednej z trzech najlepszych uczelni w Polsce w ostatniej ocenie naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki - to nie jedyne atuty uczelni. Słynie też z szerokiego pakietu wsparcia dla swoich studentów - stworzyła specjalne programy stypendialne, którymi nagradza najlepszych i najbardziej aktywnych studentów i to już od I roku studiów.

 

 

Harmonogram: architektura w poniedziałek 29 maja, reszta kierunków na 6 czerwca

 

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską na rok akademicki 2023//24 rusza w poniedziałek 29 maja, kiedy rozpoczyna się nabór na kierunek architektura. Rejestracja na architekturę potrwa do 8 czerwca, a już 12 czerwca odbędzie się egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Jego wynik łącznie z wynikami matury będzie podstawą rekrutacji na Wydział Architektury. Jednodniowy egzamin będzie polegał na wykonaniu jednego rysunku z wyobraźni – kompozycji o charakterze architektonicznym na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Szczegółowy temat egzaminu zostanie wylosowany bezpośrednio przed nim. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 19 czerwca.

Rejestracja na pozostałe kierunki ruszy 6 czerwca i potrwa do połowy września. Na kierunkach architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego obowiązują dodatkowe wymagania w postaci przedstawienia portfolio. Jego ocena łącznie z wynikami matur będzie brana pod uwagę przy rekrutacji.

 

>>> Harmonogram rekrutacji na Politechnikę Krakowską

 

Liczba miejsc w letniej rekrutacji

 

 

lider I roku ilustracjaW letniej rekrutacji na studia Politechnika Krakowska przygotowała na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) 4 tys. miejsc, w tym 3200 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych I stopnia. W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiach uczelnia ma latem w ofercie 4,6 tys. miejsc. Oferuje 34 kierunki studiów, niektóre prowadzone w j. polskim i j. angielskim, a budownictwo i transport dodatkowo także w j. ukraińskim (w tym roku studia w j. ukraińskim są w ofercie studiów płatnych).

 

Najwięcej miejsc czeka na kandydatów na cieszących się największą popularnością na Politechnice Krakowskiej kierunkach: budownictwo, architektura, informatyka (na trzech wydziałach), energetyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, biotechnologia, gospodarka przestrzenna.

 

Jak się zarejestrować?

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia na Politechnice Krakowskiej odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego. Kandydat musi dokonać elektronicznej rejestracji w systemie udostępnionym na stronie uczelni i w serwisie rekrutacja pk.edu.pl. Ważne jest także dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie. Każdy kandydat będzie miał możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki, przy czym na I roku może studiować na jednym kierunku na PK, prowadzonym w tej samej formie.

 

Wszystkie najważniejsze informacje – zasady rekrutacji, harmonogram, oferta kierunków – z opisem czego się na każdym można nauczyć, jakie kompetencje zdobywa się studiach i gdzie można po nich pracować można znaleźć w serwisie rekrutacyjnym PK. Są tu też progi rekrutacyjne z ubiegłych lat w celach orientacyjnych (bo próg na dany rok wyłania się w trakcie danej rekrutacji) oraz informacje o tym, na jakie wsparcie uczelni studenci mogą liczyć – stypendia, akademiki, opieka psychologiczna, oferta sportowa i kulturalna, oferta zagranicznych wyjazdów do uczelni partnerskich na całym świecie. Można też znaleźć praktyczne porady o studiach w Krakowie i na Politechnice Krakowskiej. W serwisie rekrutacyjnym także prosty przewodnik po rejestracji na studia krok po kroku.

 

W razie wszelkich wątpliwości w trakcie rekrutacji można kontaktować się z odpowiednią Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Dane kontaktowe do komisji będą dostępne w zakładce Kontakt. Komisje rozpoczynają dyżury w dniu uruchomienia rejestracji. Kandydaci pytać mogą także za pośrednictwem uczelnianego messengera lub mailując do Działu Kształcenia (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Nowości w ofercie Politechniki Krakowskiej

 

Politechnika Krakowska zaoferuje w roku akademickim 2023/2024 kilka nowości, zarówno jeśli chodzi o kierunki studiów, jak i specjalności w ramach kierunków, które uszczegółowiają wiedzę i umiejętności inżynierskie. Część pojawi się na studiach I stopnia (np. specjalność elektromobilność na kierunku elektrotechnika i automatyka, nabór teraz), część na studiach II stopnia (specjalność energetyka jądrowa na energetyce; kierunki geoinformatyka czy matematyka stosowana, na nie nabór w drugim semestrze).

 

„Energetyka jądrowa” to nowa specjalność, którą Politechnika Krakowska zaproponuje na II stopniu studiów na kierunku energetyka (nabór zimą).
– Rozpoczynamy kształcenie inżynierów w zakresie energetyki jądrowej w celu zaspokojenia oczekiwanego popytu na specjalistów w tej dziedzinie. Właśnie rozpoczęła się nowa era „miksu energetycznego - mówi dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK, opiekun specjalności energetyka jądrowa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. - Przypuszczamy, że wśród naszych przyszłych studentów znajdzie się znaczna liczba praktyków bezpośrednio z przemysłu, którzy będą chcieli podnosić kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę wobec planowanych w Polsce inwestycji w energetykę jądrową. Nasze studia zapewnią studentom zdobycie zaawansowanej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie inżynierii jądrowej oraz energetyki konwencjonalnej. Studia będą prowadzone przez pracowników Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, a także praktyków z przemysłu i ekspertów z zagranicznych instytutów badawczych. Program studiów na specjalności „energetyka jądrowa” przygotowuje ekspertów dla przemysłu energetyki jądrowej, ale nie tylko. Znajdą zatrudnienie w elektrowniach jądrowych oraz u podwykonawców przemysłu jądrowego, w organach administracji publicznej jak np. agencja atomistyki czy urząd dozoru jądrowego. Ale oferty pracy będą mogli wybierać także z firm z rynku energetyki tradycyjnej (producenci maszyn i urządzeń dla sektora energetycznego czy przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej).

 

W ofercie studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej w nowym roku ma się znaleźć nowość w j. angielskim - kierunek Additive Manufacturing, wspólnie prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej oraz Politechnikę Lwowską. N akoniec studiów absolwent  będzie otrzymywał podwójny dyplom.

 

Wśród nowych kierunków i specjalności kierunków na PK będą także w roku akad. 2023/204 takie, które sprawdziły się znakomicie na studiach I stopnia (inżynierskich) i teraz będą prowadzone także na studiach magisterskich: geoinformatyka (kierunek na II stopniu), matematyka stosowana (kierunek na II stopniu studiów). Są też nowe specjalności: elektromobilność (specjalność na I stopniu studiów na kierunku elektrotechnika i automatyka), zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, technologie przemysłu 4.0 (specjalności na II stopniu studiów na kierunku inżynieria produkcji), automatyzacja logistycznych systemów transportowych (specjalność na kierunku środki transportu i logistyka).

 

Szeroki pakiet wsparcia dla studentów

 

Ciekawe kierunki studiów, które gwarantują dobrą pozycję na rynku pracy oraz mocna marka Politechniki Krakowskiej - jednej z trzech najlepszych uczelni w Polsce w ostatniej ocenie naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki - to nie jedyne atuty uczelni. Słynie też z szerokiego pakietu wsparcia dla swoich studentów. Stworzyła w ostatnich latach specjalne programy stypendialne, którymi nagradza najlepszych i najbardziej aktywnych studentów i to już od I roku studiów.

 

Nagrody dla studentów I roku

 

Uczelnia funduje nagrody finansowe dla studentów I roku, którzy z dobrymi wynikami zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną na PK. Dla nich Politechnika Krakowska stworzyła program “Student Lider I roku” . W tym roku przyznano z niego nagrody finansowe ponad 120 studentom ze wszystkich wydziałów uczelni.

 

Dla aktywnych studentów – stypendia z własnego funduszu PK

 

Politechnika Krakowska stworzyła też w ostatnim czasie Własny Fundusz Stypendialny, z którego funduje stypendia dla aktywnych studentów. Uczelnia uruchomiła specjalny program premiujący aktywnych studentów-naukowców w 2021 roku. Od początku jego istnienia do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów trafiło z ponad pół miliona złotych. Konkurs stypendialny odbywa się dwa razy do roku, w pierwszej tegorocznej edycji nagrodzono stypendiami w łącznej wysokości blisko 140 tys. zł 23 studentów. Podobna kwota planowana jest do rozdysponowania w drugim tegorocznym naborze, który właśnie trwa.

 

Wysokie stypendia rektora

 

W tym roku akademickim stypendium rektora – w wysokości 1250 zł (jedne z najwyższych w Polsce) - otrzymuje blisko 900 studentów PK. Osoby w trudnej sytuacji materialnej lub nagłych trudnych sytuacjach życiowych mogą skorzystać ze stypendium socjalnego lub bezzwrotnych zapomóg. Dla ustalenia wysokości  stypendium socjalnego brany jest pod uwagę najkorzystniejszy dla studentów próg dochodowy z obecnie możliwych prawnie.

 

Bardzo wysokie stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

 

Studenci Politechniki Krakowskiej mogą też ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Stypendium przyznawane jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W roku 2022/2023 stypendia wynoszą: stopień znaczny niepełnosprawności – 1500 zł, stopień umiarkowany – 1000 zł, stopień lekki – 800 zł.

 

Wsparcie psychologiczne

 

Politechnika Krakowska stworzyła też system wsparcia psychologicznego dla studentów, potrzebujących opieki psychologa czy pedagoga. Służą im m.in. powołane w ubiegłym roku Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK i Akademicki Punkt Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Wsparcie dla studentów sportowców

 

Sportowcy, także ci profesjonalnie uprawiający sport, mogą liczyć na Politechnice Krakowskiej na różne formy pomocy ze strony uczelni, tak, by łatwiej byłoby im łączyć trening na zawodowym poziomie z wymagającymi studiami technicznymi. Obecnie student-sportowiec może na Politechnice Krakowskiej uzyskać stypendium rektora tylko na podstawie punktów przyznawanych za znaczące osiągnięcia sportowe (średnia ocen nie jest wymagana przy aplikowaniu o nie, choć może pomóc). Medaliści mistrzostw Polski już od I roku studiów mogą otrzymać stypendium rektora. Uczelnia zapewnia możliwość dopasowania planu studiów do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta (poprzez uwzględnioną w regulaminie studiów Indywidualną Organizację Studiów), korzystali lub korzystają z niej m.in. koszykarka Natalia Popiół, studentka Wydziału Architektury, lekkoatleta Filip Kostkiewicz, student informatyki na WIiT, a we wcześniejszych latach biegacz Patryk Marmon, student Wydziału Mechanicznego czy reprezentantka Polski w szermierce, olimpijka Renata Knapik-Miazga (teraz już absolwentka Wydziału Mechanicznego). Sportowcy mogą też starać się o miejsce w akademiku ze specjalnej puli dla nich (na wniosek złożony do klubu uczelnianego AZS).

Uczelnia ma znakomite obiekty sportowe (hale, korty tenisowe, kluby fitness, własny ośrodek żeglarski) i kilkadziesiąt sekcji sportowych, w których można profesjonalnie lub amatorsko uprawiać sport.

 

Laboratorium studenckich innowacji – FutureLab PK – wsparcie dla studentów-wynalazców

 

To specjalna jednostka uczelni, powołana kilka lat temu, by wspierać studencką innowacyjność. Udziela wsparcia organizacyjnego, finansowego, promocyjnego grupom studenckim, które realizują projekty wynalazcze. Dzięki takiej pomocy studenci Politechniki mogą budować pływające betonowe kajaki i wygrywać nimi międzynarodowe zawody, wysłać w stratosferę sondy kosmiczne, konstruować bolidy wyścigowe i roboty czy odkrywać nowe materiały dla medycyny. Za pośrednictwem FutureLab uczelnia organizuje konkursy na granty studenckie, dzięki którym młodzi wynalazcy mogą realizować najbardziej śmiałe pomysły.