Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs OPUS 24+ LAP dla projektów dwustronnych z udziałem naukowców z Austrii. Naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE. Laureatką konkursu została dr inż. Agnieszka Tomala z Politechniki Krakowskiej, która wraz z prof. Carstenem Gachotem z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu zrealizuje projekt pt. Przyszła generacja bioaktywnych strukturyzowanych laserowo biomateriałów na bazie Ti/HAp/MXene.

 

Badania polsko-austriackiego zespołu odpowiadają na wyzwania związane z postępującym się starzeniem społeczeństwa oraz obserwowanym zwiększeniem częstotliwości stosowania implantów ortopedycznych. Dzisiaj implanty są projektowane tak, aby ich trwałość była jak największa, w rzeczywistości jednak są niedoskonałe. Cykliczne obciążenia oraz tarcie prowadzą do ścierania i powstawania cząstek zużycia doprowadzających do zapaleń, a w konsekwencji do uszkodzenia całego implantu i konieczności operacji ich usunięcia lub rewizji. Celem badań jest opracowanie nowatorskiego biomateriału kompozytowego, który znacznie poprawi biokompatybilność i trwałość implantów chirurgicznych, dzięki czemu możliwe będzie zminimalizowanie konieczności wykonania operacji ich usunięcia lub rewizji. Projekt „BilaTeXene” wyprzedza dotychczasowe rozwiązania techniczne poprzez połączenie laserowej obróbki powierzchni z innowacyjnym dwuwymiarowym materiałem MXene. NCN przeznaczy ponad 1,7 mln złotych na sfinansowanie polskiej części projektu.

 


Badania polsko-austriackiego zespołu odpowiadają na wyzwania związane z postępującym się starzeniem społeczeństwa oraz obserwowanym zwiększeniem częstotliwości stosowania implantów ortopedycznych.


 

Projekty badawcze obejmujące współpracę polsko-austriacką były oceniane w oparciu o procedurę Lead Agency Procedure (LAP), w której Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej, a Austrian Science Fund (FWF) zaakceptowało wyniki przeprowadzonej przez NCN oceny. Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane ze środków NCN, zaś koszt pracy zespołów austriackich pokryje FWF. 

 

>>> Szerszy opis projektu

 

Agnieszka Tomala
Na zdjęciu: dr inż. Agnieszka Tomala / fot. archiwum prywatne

 

 Czytaj także:

Nauka w Polsce PAP: Biomateriały nowej generacji – aby implanty były trwalsze

 

(m)