W poniedziałek 24 lipca w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej została podpisana umowa o współpracy z Politechniką Krakowską. Uczelnie będą wspólnie prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz kształcić studentów i doktorantów.

 

Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak podpisują umowę.
Fot. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 

Porozumienie o współpracy podpisali: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej i prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Jak ustaliły obie uczelnie, współpraca będzie prowadzona w takich formach jak m.in.: inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań naukowych i prac rozwojowych (w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych), doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, kształcenie studentów i doktorantów, organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych, organizowanie staży i praktyk oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

Cieszymy się, że Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Krakowska będą partnerami. Podpisane porozumienie z jednej strony jest formalnym poświadczeniem wieloletniej współpracy Politechniki Krakowskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a z drugiej strony otwiera furtkę do realizacji nowych przedsięwzięć, umożliwiających jeszcze lepsze warunki rozwoju obu uczelni. – zaznaczył prof. dr. hab. inż. Andrzej Szarata.

 


Podpisane porozumienie z jednej strony jest formalnym poświadczeniem wieloletniej współpracy Politechniki Krakowskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a z drugiej strony otwiera furtkę do realizacji nowych przedsięwzięć, umożliwiających jeszcze lepsze warunki rozwoju obu uczelni.


Rektor Politechniki Krakowskiej podkreślił możliwości, jakie nowej współpracy może przynieść prowadzenie wspólnych badań w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, które posiada tunel aerodynamiczny umożliwiający symulację pola prędkości z uwzględnieniem wpływu terenu i zabudowań. W Laboratorium realizowane są prace naukowo-badawcze i komercyjne w czterech obszarach tematycznych: inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej, energetyki wiatrowej oraz akustyki i wibroakustyki stosowanej.

 

W spotkaniu z ramienia Politechniki Krakowskiej uczestniczyli także: dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK i dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali: prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, prodziekan ds. naukowych Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Janusz Furtak, prof. WAT, prodziekan ds. naukowych Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak i zastępca dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa płk dr hab. inż. Przemysław Kupidura.

 

 

 

Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak podpisują umowę. Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak wymieniają uścisk dłoni Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak pozują do zdjęcia. Rektor-Komendant trzyma umowę.
Rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Rektor-Komendant WAT generał bryg. profesor Przemysław Wachulak trzymają pudełko z herbem. Herb w pudełku z wyściełanym na czerwono dnem Wszyscy przedstawiciele obu uczelni pozują do wspólnego zdjęcia

Fot. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

(jg, J. S., Wojskowa Akademia Techniczna)