Wspólne projekty rozwojowe, a także praktyki i staże dla studentów. Politechnika Krakowska i firma SAFEGE S.A.S – należąca do francuskiego koncernu SUEZ zajmującego się doradztwem inwestycyjnym w sektorze inżynierii budowlanej i środowiska – zawarły umowę o współpracy. Porozumienie zostało podpisane we wtorek, 25 lipca br.

 

Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej wymieniają uścisk dłoni po podpisaniu umowy.
Fot. Jan Zych

 

Porozumienie o współpracy podpisali: Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu z ramienia uczelni uczestniczyli także: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki oraz dr inż. Jacek Kasz, Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK. Firmę SAFEGE S.A.S reprezentował także Bartosz Klimczak, Dyrektor ds. Rozwoju.

 

Podpisana współpraca zakłada m.in. wykonywanie przez Politechnikę Krakowską usług badawczych zleconych przez firmę SAFEGE S.A.S, realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i współorganizację konferencji naukowych. Korzyść ze współpracy odniosą także studenci Politechniki Krakowskiej. Da ona bowiem studentom i absolwentom uczelni możliwość odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz absolwenckich praktyk i staży zawodowych w SAFEGE.

 

Dyrektor Kamila Kurowska-Gawryś wyraziła zadowolenie z możliwości nawiązania współpracy z Politechniką Krakowską i zapowiedziała, że firma niezwłocznie będzie dążyć do wdrażania kwestii związanych zarówno z praktykami, stażami, jak i wspólnymi projektami rozwojowymi. Z kolei dyrektor Bartosz Klimczak podkreślał rolę ekspertów z Politechniki Krakowskiej, którzy swoją wiedzą będą mogli wesprzeć firmę m.in. w działalności konsultingowej.

 


Korzyść ze współpracy odniosą także studenci Politechniki Krakowskiej. Da ona bowiem studentom i absolwentom uczelni możliwość odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz absolwenckich praktyk i staży zawodowych w SAFEGE.


 

Politechnika Krakowska zapewnia ze swej strony nie tylko wiedzę i doświadczenie naukowców. Profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej zwrócił także uwagę na korzyści, jakie daje bogata baza laboratoryjna uczelni m.in. Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz – powstające w ramach projektu Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej (NSMET) – Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych.

 

SUEZ Consulting to francuska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, zatrudniająca 35 000 pracowników na całym świecie. Jej Polski oddział – SAFEGE S.A.S – działa w naszym kraju od 1991 roku. Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej. Prowadzi działalność w całej Polsce, ma ponad 30 biur terenowych, w tym trzy główne oddziały – m.in. w Krakowie.

 

Na zdjęciach: 

U góry: Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Poniżej: 1) Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej podpisują umowę; 2) od lewej: Od lewej: Bartosz Klimczak Dyrektor ds. Rozwoju SAFAGE S.A.S, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata rektor Politechniki Krakowskiej, Kamila Kurowska-Gawryś Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał prorektor ds. nauki, dr inż. Jacek Kasz Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK / fot. Jan Zych

 

 

Kamila Kurowska-Gawryś, Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej podpisują umowę Od lewej: Bartosz Klimczak Dyrektor ds. Rozwoju SAFAGE S.A.S, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata rektor Politechniki Krakowskiej, Kamila Kurowska-Gawryś Dyrektor Generalna SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał prorektor ds. nauki, dr inż. Jacek Kasz Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK

 

 

(J. S.)