Podczas Korea International Women's Invention Exposition zostały nagrodzone aż trzy wynalazki z Politechniki Krakowskiej. Innowacyjne pomysły członków Koła Naukowego Smart Mat zdobyły dwa złote i jeden srebrny medal.

 

 

Od 20 do 22 lipca w Goyang w Korei Południowej odbywała się 16 edycja Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE). Jest to prestiżowe wydarzenie zorganizowane przez Koreańskie Stowarzyszenie Wynalazców (KWIA) we współpracy z Korean Intellectual Property Office (KIPO). Uczestniczyło w nim ponad 370 wynalazców z 19 krajów świata, w tym także z Polski. Celem wystawy jest promowanie działalności badawczej kobiet, a także ułatwienie wymiany wiedzy i pomysłów między wynalazczyniami. Podczas targów prezentowane są wyjątkowe wynalazki, a ich twórczynie zyskują uznanie na arenie międzynarodowej.  

 

Innowacyjne pomysły zaprezentowane na stoisku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zostały nagrodzone pięcioma medalami: dwoma złotymi, dwoma srebrnymi i jednym brązowym. Złota i jeden srebrny medal zostały zdobyte przez członków KN Smart Mat z Politechniki Krakowskiej. Drugi srebrny medal otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z kolei brąz został zdobyty przez Politechnikę Lubelską.

 

 

 

Złoty medal otrzymał wynalazek „Wielowrażliwe hydrożelowe systemy polimerowe” realizowany w ramach projektu FutureLab PK. W nagrodzonym zespole znaleźli się: mgr inż. Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, inż. Dominika Wanat, Aniela Woźniak, inż. Klaudyna Grzela, Korneliusz Rzepka, Monika Iglar, Jakub Piątkowski, dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska oraz dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK. Tą samą nagrodą został wyróżniony także wynalazek „Innowacyjne nanocząstki na bazie substancji naturalnych jako nośniki leków cytostatycznych”, który powstał w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Złoty medal otrzymały: mgr inż. Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, Bożena Tyliszczak, Claudia Grabowska, Wiktoria Wrzesińska, inż Klaudyna Grzela oraz dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska. Również w ramach projektu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje powstał wynalazek nagrodzony srebrnym medalem – „Hydrożelowe systemy transdermalne w terapii celowanej nowotworów skóry”. W nagrodzonym zespole pracowali: mgr inż. Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, Zuzanna Stępińska, Julia Sztrumpf, Hubert Placek, dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska oraz dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK.

 

 

 

KIWIE to wydarzenie, które wspierane jest przez różne ministerstwa, organizacje międzynarodowe i władze regionalne, takie jak np. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czy Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia Wynalazców (IFIA).

 

Czytaj także:

Gazeta Krakowska.pl: Wynalazcy z Politechniki Krakowskiej na medal, a nawet na trzy medale. Innowacje nagrodzone w Korei