Dobiega końca tegoroczna rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostateczne wyniki poznany pod koniec września. Już pierwsze postępowania kwalifikacyjne pokazały, że politechniczne kierunki cieszą się popularnością wśród kandydatów na studia. Na niektórych kierunkach dostępne są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. To ostatnia szansa, żeby dołączyć do grona studentów PK.

 

Na większość kierunków stacjonarnych kandydaci mogą rejestrować się do 18 września. Inny harmonogram dotyczy studiów artystycznych. Na architekturę krajobrazu można rejestrować się do 10 września, a na inżynierię wzornictwa przemysłowego do 11 września. Warto pamiętać, że na te dwa kierunki wymagane jest portfolio, które składa się drogą elektroniczną. Nieco więcej czasu na dokonanie elektronicznej rejestracji maja kandydaci na studia niestacjonarne. Mogą się oni rejestrować do 19 września br.

 

grupa młodych ludzi pozuje do zdjęcia
Fot. Jan Zych

 

W letniej rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 Politechnika Krakowska przygotowała na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie 4 tys. miejsc. Na zainteresowanych studiami na Politechnice Krakowskiej czekają jeszcze miejsca na: architekturze krajobrazu (kierunek można studiować również w języku angielskim), elektrotechnice i automatyce, informatyce w inżynierii komputerowej, budownictwie (studia dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim), transporcie, fizyce technicznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologiach i nanomateriałach, energetyce, inżynierii i gospodarce wodnej, inżynierii środowiska, odnawialnych źródłach energii i infrastrukturze komunalnej, biotechnologii, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, automatyce i robotyce, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii medycznej, inżynierii produkcji, inżynierii wzornictwa przemysłowego, mechanice i budowie maszyn (również w języku angielskim), pojazdach samochodowych, środkach transportu i logistyce, gospodarce przestrzennej oraz inżynierii czystego powietrza oraz informatyce (na tym kierunku wolne miejsca dostępne są już tylko na studiach niestacjonarnych).

 

Dostępne w ofercie PK kierunki studiów zapewniają dobrą pozycję na rynku pracy, bowiem studenci zdobywają cenione przez pracodawców kompetencje zawodowe. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zyskują oni także dzięki szeroko zakrojonej współpracy Politechniki Krakowskiej z różnymi znanymi firmami. Studenci mają również dostęp do bogatej infrastruktury badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym nowoczesnych laboratoriów, w których testowane są najnowsze technologie.

 

Swoje zainteresowania naukowe studenci Politechniki Krakowskiej mogą rozwijać w licznych kołach naukowych działających na wszystkich wydziałach. Realizowane przez nie projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Uczelnia słynie też z szerokiego pakietu wsparcia dla swoich studentów. Stworzyła w ostatnich latach specjalne programy stypendialne, którymi nagradza najlepszych i najbardziej aktywnych studentów i to już od I roku studiów.

 

Politechnika Krakowska wyróżnia się też atmosferą. Wspólne spędzanie przerw w akademickich murach, działanie w różnych studenckich organizacjach czy różnego typu wydarzenia (np. koncerty, bale, rajd czy wspólne wyjazdy) tworzą wspomnienia i przyjaźnie na całe życie. Zapewne wielu z obecnych studentów PK mogłoby to potwierdzić. Przy okazji przypominamy absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich, że trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Prowadzona jest ona na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 i odbywa się tylko na niektóre kierunki studiów. Kandydaci mogą się rejestrować na kierunki prowadzone w trybie niestacjonarnym – budownictwo, elektrotechnikę i automatykę, energetykę, informatykę, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, transport – oraz stacjonarnym: fizykę techniczną w języku angielskim, geoinformatykę, informatykę (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) oraz matematykę. Rejestracji w Systemie Rekrutacyjnym można dokonać do 12 września br., do godz. 14.00.

 

Przed nami ostatnie tygodnie rekrutacji na Politechnikę Krakowską. To doskonały moment, by odwiedzić Portal Rekrutacyjny PK. Można tam znaleźć niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac poszczególnych komisji rekrutacyjnych, kierunków studiów, wymaganych dokumentów, a przede wszystkim dokonać rejestracji na studia i zostać studentem Politechniki Krakowskiej.